Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 09-02-2017
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 27-02-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.02.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.02.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.02.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 17.02.2017
Odpowiedzi na pytania 22.02.2017
Odpowiedzi na pytania 2 - 22.02.2017
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 14.02.2017
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 21.02.2017
Informacja z otwarcia ofert 27.02.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button