Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 10-11-2015
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 08-01-2016
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.12.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 08.12.2015
Odpowiedź na pytanie 11.12.2015
Odpowiedź na pytanie 14.12.2015
Odpowiedzi na pytania 31.12.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.12.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.12.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.12.2015
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button