Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 12-01-2017
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 23-01-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.01.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
Odpowiedzi na pytania 16.01.2017
Odpowiedź na pytanie 18.01.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 23.01.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button