Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-03-2017
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników do immunologii wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 31-03-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.03.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
Odpowiedzi na pytania 27.03.2017
Odpowiedź na pytanie 28.03.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2017
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 21.03.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button