Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-12-2016
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 24-01-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.01.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
SIWZ-modyfikacja z dnia 28.12.2016
JEDZ zał. nr 2 do SIWZ-modyfikacja z dnia 28.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.12.2016
Odpowiedzi na pytania 04.01.2017
Odpowiedź na pytanie 17.01.2017
Informacja z otwarcia ofert 24.01.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button