Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-04-2017
Nazwa przetargu: Dostawy sprzętu jednorazowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do pomiaru OB
Termin składania ofert: 05-05-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Zał. do ogłoszenia
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 24.04.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
Odpowiedzi na pytania 26.04.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 05.05.2017
ODWOŁANIA
Odwołanie-kopia 25.04.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o zakończeniu przetargu

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button