Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zrealizowano i zaplanowano
1.10.2018

Zarząd szpitala Powiatowego w   Jarocinie podsumował swoją działalność, którą prowadzi od osiemnastu miesięcy. Przez ten czas udało się w placówce wdrożyć wiele nowych rozwiązań związanych z medycyną.Ruszyła też zapowiadana wcześniej przebudowa i rozbudowa szpitala, która przebiega zgodnie w planem. Placówka ma też kolejne plany dotyczące dalszego rozwoju. 

 

 1. AKREDYTACJA

Szpital w Jarocinie znalazł się w elitarnym gremium blisko 200 polskich placówek medycznych, które mogą się pochwalić akredytacją .Została przyznana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest jednostką resortu zdrowia i istnieje od 1994 roku. To ogromny sukces, bowiem akredytacja została przyzna już za pierwszym razem, co zdarza się niezmiernie rzadko. Starania o przyznanie jarocińskiemu szpitalowi akredytacji trwały od ponad roku. Przez ten czas zarząd placówki wraz z personelem medycznym przygotowywali lecznicę, aby ta znalazła się w wąskiej grupie szpitali akredytowanych.

 

 1. BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA DIABETYKÓW

W 2017 roku uruchomiono w szpitalu bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla Diabetyków, który był finansowany z pieniędzy powiatu. Zamiast na festiwal Disco Polo- środki postanowiono przeznaczyć na działalność zdrowotną.

 Przez rok punkt przyjął prawie 2.400 pacjentów i to pokazało, jak bardzo jest potrzebny. Kolejnym krokiem było przekształcenie punktu w Poradnię Diabetologiczną, która teraz jest finansowana już przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie było to łatwe zadanie, ale udało się je zrealizować. W praktyce oznacza to, że od 1 września 2018 roku nowi pacjenci, którzy chcą się leczyć się u dr Hanny Byks trafiają już do poradni.

 

 1. BEZPŁATNY PUNKT ENDOKRYNOLOGICZNY

 W planach jest uruchomienie endokrynologicznego punktu konsultacyjnego dla mieszkańców powiatu. Choroby tarczycy zdarzają się coraz częściej, a pacjentom na ogół zostają drogie wizyty w prywatnych gabinetach. Jest już specjalista, z którym są prowadzone zaawansowane rozmowy.W szpitalu przeprowadza się miesięcznie od 8 do 10 operacji tarczycy pod okiem dr n. med. Jerzego Skrobisza, chirurga-endokrynologa. Najczęściej są to operacje wola guzkowego i raka tarczycy. Średnio w placówce w ciągu roku operuje się od 5 do 7 nowotworów tego gruczołu.

 

 1. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA W JAROCINIE

 Jesienią 2017 roku ruszyła przebudowa i rozbudowa szpitala. Do tej pory została wykonana już większość prac z harmonogramu. Od momentu rozpoczęcia robót budowlanych w szpitalu co dwa tygodnie zbiera się rada budowy, która analizuje wykonane prace oraz przyjmuje plan na kolejny okres.Omawiane są również wszelkie powstałe przeszkody, które są na bieżąco niwelowane. Pojawiły się błędy w projekcie, który powstał zanim nowy zarząd objął stery w szpitalu. Jednak zostały one skorygowane i prace przebiegają bez większych przeszkód. Koniec prac zaplanowano jeszcze w tym roku.

 

 1. BIAŁE NIEDZIELE

7 października już po raz czwarty szpital organizuje  „Białą niedzielę”. To akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu jarocińskiego. Od samego początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród pacjentów- dowód- blisko 500 przebadanych osób. U wielu z nich dzięki temu, że skorzystali z darmowych badań- wykryto m.in. cukrzycę, nowotwory i poważne problemy schorzenia układu krążenia. Dzięki temu błyskawicznie trafili w ręce specjalistów i dziś kontynuują leczenie, nierzadko ratujące im życie. Takie akcje to już stały element działań profilaktycznych placówki.

 

 1. NOWA KARETKA DLA SZPITALA

Jeszcze w tym roku szpital będzie miał nową karetkę typu „S”. Na to zadanie wojewoda Wielkopolski, który podpisał już umowę-przyznał 300 tys. złotych, 75 tys. zł wyasygnowało starostwo z własnego budżetu. Będzie ona służyła ponad siedemdziesięciu tysiącom mieszkańców powiatu jarocińskiego. Stary ambulans zostanie wycofany z obiegu, jednak na stanie placówki wciąż będą dwie karetki typu „S”.

 

 1. REWITALIZACJA SZPITALA

 Po przebudowie i rozbudowie szpitala w Jarocinie- zarząd placówki chce przeprowadzić generalną modernizację głównego budynku lecznicy. Obiekt wymaga przebudowy, bo nie spełnia wymaganych standardów.

 Złożono  wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Całość inwestycji wyceniono na 10 milionów złotych.

Aby w ogóle móc przystąpić do składania wniosku konieczna była akceptacja wojewody Wielkopolskiego dotycząca tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia ( tzw. IOWISZ).

Zanim jednak wydał pozytywną opinię musiał też skonsultować się z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten system ma za zadanie poprawić efektywność wydawania unijnych środków i sprawdzić, czy dana inwestycja jest zasadna.

W przebudowanym obiekcie znajdzie się miejsce dla oddziału wewnętrznego i dziecięcego oraz poradni lekarza rodzinnego i punktu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Trzeba będzie m.in. częściowo wymienić drewniany strop, przebudować ściany, zmienić posadzki, wymienić okna i drzwi. Konieczne będzie też wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.Decyzja o ma zapaść na przełomie października i listopada.

 

 1. E-DOKUMENTACJA I E-REJESTRACJA

W szpitalu właśnie trwa wdrażanie elektronicznego systemu obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/ lokalnego ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwany Wielkopolski e-Pacjent.

Pozwoli on na powstanie:

 e-Dokumentacji

– dostęp Pacjenta poprzez Internet z wykorzystaniemProfilu Zaufanego do elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,

 

e-Rejestracji – dostęp Pacjenta poprzez Internet z wykorzystaniem

Profilu Zaufanego do możliwości rejestracji do skorzystania z usług zdrowotnych świadczonych przez Podmioty, niezbędnym jest jednoznaczna identyfikacja użytkowników zarówno

 

 1. SZPITAL Z CERTYFIKATEM „SZPITAL BEZ BÓLU”

 Szpital Powiatowy w Jarocinie zdobył certyfikat „Szpital bez bólu” i będzie się nim mógł posługiwać do 2021 roku. Program walki z bólem u pacjentów jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wspólnie z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. I właśnie te organizacje zaświadczyły, że placówka spełnia wymagane kryteria PTBB. Głównym założeniem programu „Szpital bez bólu” jest podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

 

 1. CERTYFIKAT ISO 9001

Szpital Powiatowy w Jarocinie utrzymał certyfikat jakości ISO 9001. Ten przyznawany jest tylko na 3 lata i po tym okresie każda placówka medyczna, jeśli nadal chce legitymować się systemem zarządzania jakością- musi poddać się weryfikacji.I taki audyt zwany recertyfikacyjnym został przeprowadzony. Zrobiła to Polska Akademia Jakości CERT, która sprawdzała, czy szpital spełnia wszystkie kryteria dotyczące ISO 9001.

Pod uwagę brano m.in. zarządzanie kadrami i dokumentacją, nadzór nad lekami, utrzymanie infrastruktury, sprzęt medyczny w zasobach szpitala, przestrzeganie przepisów BHP. Uwzględniono też oczywiście leczenie chorych, bo to główne zadanie szpitala.

 ISO ma też przełożenie na kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, wpływa na wizerunek szpitala na zewnątrz , uwiarygadnia też szpital w oczach pacjenta. Audyty mają przede wszystkim za zadanie potwierdzenie tego, czy są spełnione określone normy, które pozwalają zaufać placówce.

 

 1. SZKOLENIA PERSONELU

Personel jarocińskiego szpitala regularnie podnosi swoje kwalifikacje. W ciągu ostatniego roku ponad 300 osób szkoliło się m.in. na kursach zapisu i interpretacji zapisu EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szkolenia z zakresu leczenia ran, obsługi portu donaczyniowego, przetaczania krwi i jej składników. W praktyce wygląda to tak, że pracownicy robią po kilka kursów, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków.

Kursy i szkolenia są w 80% finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 20% dokłada szpital. To generuje bardzo duże oszczędności, bo wiele szkoleń jest obowiązkowych i szpital musi je zorganizować.

 

 1. SPRZĘT OD WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 Szpital w Jarocinie otrzyma po raz kolejny nowoczesny sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten zostanie zakupiony z pieniędzy zebranych podczas 25.Finału WOŚP, który grał dla Pediatrii. Są to dwie pompy strzykawkowe, dwie pompy objętościowe znajdujące zastosowanie m.in. w anestezji, intensywnej terapii; kardiologii, neonatologii, onkologii, aparat EKG i dwa kardiomonitory.

 Zgodnie z założeniami  sprzęt będzie  wykorzystywany do leczenia i diagnozowania dzieci, które trafiają do szpitala. Swoje miejsce znajdzie na oddziale dziecięcym i tam będzie służył maluchom.

 

 1. WYSOKIE MIEJSCE W RANKINGU DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII

 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jarocińskiego szpitala znalazł się na 64 miejscu rankingu najlepszych oddziałów ortopedycznych w Polsce. Na zlecenie tygodnika Wprost opracowało go czasopismo medyczne „Menedżer zdrowia”.Decyzja o przyznaniu oddziałowi ortopedycznemu w jarocińskim szpitalu 64 miejsca zapadła po przeanalizowaniu kilku tysięcy ankiet, które trafiły do placówek medycznych chcących wziąć udział w rankingu. Zespół specjalistów składający się m.in. z wybitnych profesorów medycyny, krajowych i wojewódzkich konsultantów oraz pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia opracował i oceniał dostępność diagnostyki, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pacjentów po operacjach oraz liczbę personelu i łóżek znajdujących się w szpitalu.

 Takie rankingi zwiększają zaufanie do szpitala wśród pacjentów. Oddział ortopedyczny jest sprawnie i dobrze działającym oddziałem. Rocznie przeprowadza się tam setki operacji, nierzadko ratujących kończyny ofiar wypadków komunikacyjnych, bo takich osób z roku na rok trafia do szpitala coraz więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button