Punkt informacyjny
62 33 22 183
Za chwilę egzamin
8.11.2018

24  pielęgniarki i położne z jarocińskiego szpitala przygotowują się do egzaminu sprawdzającego z kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ten zaplanowany jest w połowie listopada. Zdanie egzaminu  z pozytywnym wynikiem będzie dawało personelowi znacznie większe kompetencje do zajmowania się pacjentami.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to określone czynności, które pozwalają podjąć odpowiednie działania u pacjentów, u których wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania serca z utratą świadomości i bezdechem. Polegają one m.in. na utrzymaniu przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Dzięki temu możliwe jest uratowanie życia choremu.

Kursy z tego zakresu odbywają się w naszym szpitalu regularnie. Dzięki temu będziemy w stanie sukcesywnie przeszkolić cały personel, który takie uprawnienia powinien posiadać. Jego wiedza jest też weryfikowana przez specjalną komisję, która sprawdza , czego pielęgniarki i położne nauczyły się podczas szkoleń.– wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Kurs jest finansowany w dużej mierze przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Składał się z 60 godzin teorii i 30 godzin praktyki.

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button