Punkt informacyjny
62 33 22 183
Wybory delegatów na okręgowy zjazd ORPIP
11.10.2019

Dnia 10.10.2019 r. w sali konferencyjnej jarocińskiego Szpitala odbyło się zebranie wyborcze delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu na VIII kadencję. 

Na sprawozdawczo- wyborczy zjazd wybranych zostało 14 delegatów w tym 11 pielęgniarek  oraz 3 położne. Zjazd odbędzie się 24 marca 2020 roku. Do tego czasu obowiązki sprawować bedą delegaci 7 kadencji, którzy czynnie uczestniczą w pracy Okręgowej Rady, Prezydium, Okręgowym Sądzie Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych, licznych komisjach OIPiP, konkursach na stanowiska kierownicze oraz komisjach egzaminacyjnych.

Przebieg wyborów nadzorowała przedstawicielka Okręgowej Komisji Wyborczej pani Bożena Czekalska z Pleszewskiego Centrum Medycznego. 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button