Punkt informacyjny
62 33 22 183
Wstrzymanie wykonywania badań RTG
5.11.2021

 „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 8
listopada 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. wstrzymuje wykonywanie badań
RTG. Spowodowane jest to koniecznością wymiany aparatu RTG oraz
związanej z tym adaptacji pomieszczeń w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button