Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital zatrudni lekarzy
16.09.2022

ZATRUDNIMY:
Lekarza ze specjalizacją:

  • chirurgiczną,
  • lekarz chorób wewnętrznych,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • medycyny ratunkowej.

Warunki:
 Praca na cały etat
 Współpraca w dowolnej formie zatrudnienia
 Praca w zespole doświadczonych lekarzy specjalistów
 Warunki wynagrodzenia do uzgodnienia z Zarządem Spółki.
Oczekujemy:
 Aktualnego prawa do wykonywania zawodu
 Wysokiej kultury osobistej
 Indywidualnego i empatycznego podejścia do każdego pacjenta

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:
Szpital Powiatowy w Jarocinie
ul. Szpitalna 1 pok. Nr 9
63-200 Jarocin
E-mail: kontroling@szpitaljarocin.pl
CV musi zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacji na temat zatrudnienia udziela :
Kierownik Działu Personalnego Sebastian Wasielewski tel. 783 888 266

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button