Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital w Jarocinie w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19
19.12.2020

Szpital Powiatowy decyzją Ministra zdrowia wyznaczony został jako tzw. szpital węzłowy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

Oznacza to, że w szpitalu znajdować się będzie punkt bezpłatnych szczepień dla personelu podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz aptek (pracownicy medyczni i niemedyczni. Żeby umożliwić skorzystanie z bezpłatnych szczepień personelowi wspomnianych wyżej podmiotów, trzeba najpóźniej do godziny 11.00 28 grudnia 2020 przekazać do Sekretariatu Szpitala Powiatowego listy z danymi pracowników wyrażających gotowość do zaszczepienia się (imię, nazwisko i PESEL).

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA W ETAPIE SĄ UPRAWNIENI:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków
Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby
medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych,
aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,
pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,
stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z
podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Zaszyfrowane pliki można przekazywać w formie mailowej na adres:  sekretariat@szpitaljarocin.pl .

Formularz_szczepienia.xlsm

Zgoda_na_przetwarzanie_danych-1-1

Koordynator: mgr Urszula Kubiak, tel. 512 427 294, urszula.kubiak@szpitaljarocin.pl

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button