Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital w Jarocinie przyjazny kombatantom
9.10.2017

Przypominamy, że m.in. kombatanci, inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, inwalidzi wojskowi czy osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”  mogą liczyć na świadczenia ambulatoryjne bez skierowania.

 

W przypadku korzystania z kosztownych badań diagnostycznych np. rezonansu magnetycznego- takie skierowanie jednak jest konieczne i to za każdym razem, kiedy w grę wchodzą drogie badania. Takie osoby mają również prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych bez kolejki.

Szacuje się, że w Wielkopolsce mieszka około 13-14 tysięcy kombatantów i osób represjonowanych, a ich  średnia wieku wynosi 86 lat. Ideą programu „Szpitale przyjazne kombatantom” jej zagwarantowanie im  należytych  warunków leczenia. To obowiązek wobec osób, które walczyły o niepodległość, a regulują to przepisy   ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. nr 42, poz. 371 z późn. zm.)oraz art. 47c i art. 57 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

Nasz szpital od lat uczestniczy w programie „Szpitale przyjazne kombatantom”, dlatego chciałbym przypomnieć, że osoby mające taki status śmiało mogą korzystać z usług naszej placówki na zasadach obowiązujących takich pacjentów. Często jednak mają obawy,  ze zostaną źle przyjęci przez innych chorych. Nie powinni się jednak tym martwić, bowiem udogodnienia gwarantuje im prawo, ale i też powinien gwarantować moralny obowiązek innych.- wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes placówki. 

Kombatanci i osoby represjonowane mają specjalnie oznaczoną dokumentację medyczną,  są rejestrowani i przyjmowani  w  gabinetach lekarskich i zabiegowych poza kolejnością, nie muszą też  wpisywać się na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne. Z kolei inwalidzi wojenni i wojskowi mogą korzystać z badań na podstawie legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o wdowy i wdowców po osobach uprawnionych- aby móc skorzystać ze świadczeń powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button