Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital utrzymał Certyfikat ISO 9001
28.08.2017

Szpital Powiatowy w Jarocinie nadal z certyfikatem jakości ISO 9001. Ten przyznawany jest tylko na 3 lata i po tym okresie każda placówka medyczna, jeśli nadal chce legitymować się systemem zarządzania jakością- musi poddać się weryfikacji.

I taki audyt zwany recertyfikacyjnym został przeprowadzony. Zrobiła to  Polska Akademia Jakości CERT, która sprawdzała, czy szpital spełnia wszystkie kryteria dotyczące ISO 9001.

Pod uwagę brano m.in. zarządzanie kadrami i dokumentacją, nadzór nad lekami, utrzymanie infrastruktury, sprzęt medyczny w zasobach szpitala, przestrzeganie przepisów BHP. Uwzględniono też oczywiście leczenie chorych, bo to główne zadanie szpitala. – wyjaśnia Wiesława Klapczarek, pełnomocnik do spraw zarządzania systemu jakością.

Certyfikat ISO 9001 oznacza też, że wszyscy pracownicy placówki wykonują  swoje obowiązki z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa.

Dzięki temu każdy wie, co ma robić i jak zachować się w określonych  sytuacjach.ISO ma też przełożenie na kontrakty z Narodowym Funduszem  Zdrowia, wpływa na wizerunek szpitala na zewnątrz , uwiarygadnia też szpital w oczach pacjenta. Audyty mają przede wszystkim za zadanie potwierdzenie tego, czy są spełnione określone normy, które pozwalają zaufać placówce. – dodaje Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Aby placówka mogła cały czas posługiwać się certyfikatem- konieczna jest  ciągła praca personelu nad utrzymaniem standarów jakości.

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button