Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital stara się o akredytację
11.12.2017

Jarociński szpital stara się o przyznanie akredytacji. Z tego powodu   zostało  podpisane  porozumienie pomiędzy lecznicą, a Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Niedawno została przeprowadzona kontrola akredytacji, która została dobrze oceniona. To  daje szanse na jej otrzymanie w pierwszym kwartale 2018 roku. Dzięki temu  szpital będzie mógł zwiększyć ryczałt o 2%.

Definicja mówi, że akredytacja jest  dobrowolnym procesem zewnętrznej oceny szpitala prowadzonym w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. A te  obowiązują na każdym poziomie, począwszy od zarządzania poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczenie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium skończywszy.

Akredytacja wpływa na  sprawniejsze działanie szpitala. Niesie  też ze sobą  możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Najwięcej korzyści z akredytacji będzie miał pacjent, bo zmniejszanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacją procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób leczonych w naszej placówce.- wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Skomplikowane działania dotyczące przyznania akredytacji już trwają. Zostali powołani koordynatorzy odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie procedur odnoszących się do poszczególnych rozdziałów standardów akredytacyjnych. Przeanalizowano też  funkcjonowanie szpitala połączone z jego wstępną oceną.

 – Z tego powodu  w szpitalu odbywały się warsztaty szkoleniowe dla kadry zarządzającej i  koordynatorów. Odbyły się  również specjalistyczne konsultacje dla kierowników działów i oddziałów. Należy podkreślić, że  zarząd szpitala  też wziął  udział w szkoleniach w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych między innymi w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Przeprowadzono też badania satysfakcji pacjentów oraz pracowników szpitala. A wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do zmian.- dodaje prezes.

A co daje akredytacja szpitalowi i na co się przekłada?

Przede wszystkim podnosi poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów, zmniejsza kwotę ubezpieczenia szpitala od zdarzeń medycznych w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10%, daje większe szanse na lepszy kontrakt  w konkursie ofert NFZ, zwiększa konkurencyjność szpitala i podnosi jego prestiż. Ujednolica też  zasady sprawowania opieki nad pacjentem.– uważa Leszek Mazurek.

O przyznaniu akredytacji decyduje Minister Zdrowia zapośrednictwem ośrodka akredytacyjnego. Aby ją uzyskać należy w   minimalnie  75%  spełnić wymagania we wszystkich obszarach poddawanych przeglądowi.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button