Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital przyjazny niepełnosprawnym
26.02.2018

Jarociński szpital przyjazny osobom niepełnosprawnym. I mowa tu nie tylko o pacjentach, którzy nie muszą pokonywać  barier architektonicznych i mogą bez problemu dostać się do placówki, ale i również o personelu. Od niedawna szpital zatrudnia  technika masażystę  w Dziale Fizjoterapii. Kobieta ma bardzo poważną wadę wzroku, jednak nie przeszkodziło jej to w zdobyciu zawodu i znalezieniu pracy.

 

Rehabilitantka trafiła do jarocińskiego szpitala dzięki umowie zawartej  pomiędzy Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” oraz „Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach WRPO 2014 +. Na jej podstawie placówka  zobowiązała się do zorganizowania stażu zawodowego na okres 3 miesięcy w wymiarze nieprzekraczającym 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie w Dziale Fizjoterapii zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami  potwierdzonymi dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego  w Poznaniu w zawodzie technik masażysta o specjalności masaż. Natomiast organizator stażu- stowarzyszenie „De Facto” zobowiązał się do wypłaty  stypendium za okres odbywania stażu oraz ubezpieczenia uczestnika projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nasz nowy pracownik, z którym teraz my zawarliśmy umowę – został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności orzeczonego na stałe od urodzenia. To bardzo poważna wada wzroku, jednak jak widać- nie wykluczająca całkowicie z życia zawodowego. Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć do naszego zespołu taką osobę. Zarówno ona, jak i nasz pozostały personel mogą się uczyć od siebie nawzajem wielu rzeczy.- uważa Leszek Mazurek, prezes szpitala. 

Dział Fizjoterapii zatrudniający  magistrów rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, techników fizjoterapii i masażu leczniczego znajduje się  w wolnostojącym budynku  pozbawionym barier architektonicznych, który jest dostosowany do potrzeb  osób niepełnosprawnych. Struktura techniczna i organizacyjna działu spełnia wszystkie warunki ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button