Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szpital bez bólu
5.04.2017

Szpital w Jarocinie przystąpił do programu „Szpital bez bólu”, który jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wspólnie z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.Po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów placówka uzyska certyfikat, którym będzie mogła posługiwać się przez trzy lata. Po tym okresie może ubiegać się o jego przedłużenie. Szpital biorąc udział w programie wyprzedza wytyczne rządu, który przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ideą programu „Szpital bez bólu” jest podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.Okazuje się bowiem, że u ponad połowy pacjentów ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany. W praktyce często oznacza to, że chory zbyt późno dostaje leki, które i tak w efekcie końcowym nie zawsze chronią go przed cierpieniem. Dlatego też 37 lekarzy i 72 pielęgniarki z jarocińskiego szpitala przez trzy miesiące szkolili się pod kątem monitorowania bólu. Szkolenia zakończyły się egzaminem, który zdał cały personel.

Do tej pory lekarze po operacji najczęściej zalecali pacjentowi przyjmowanie określonych leków przeciwbólowych w odgórnie ustalonych dawkach i najczęściej w regularnych odstępach czasowych. A to nie zawsze zdawało egzamin.

Teraz pacjenci mogą liczyć na to, że ich ból będzie określany w dziesięciostopniowej skali, a jego zwalczanie rozpocznie się tuż po zabiegach i będzie stopniowane w zależności od jego natężenia. Pozwoli to na bezpieczniejsze zarządzanie medykamentami w placówce, jak i wprowadzi spore oszczędności w gospodarowaniu lekami.

Od uzyskania certyfikatu „Szpital bez bólu” jarocińską lecznicę dzieli jeszcze m.in. stworzenie procedury leczenia i monitorowania oraz uśmierzania bólu w okresie okołooperacyjnym jak i nieoperacyjnym (np. w przypadku leczenia pacjentów onkologicznych). Konieczne będzie też wprowadzenie skali bólu i informowanie pacjentów o jego uśmierzaniu oraz karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button