Punkt informacyjny
62 33 22 183
Szczepienia grupy B1
31.03.2021

Do grupy 1B zostali zakwalifikowani chorzy:

  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie onkologiczne z udziałem chemioterapii, radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego,
  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto jeszcze leczenia,
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
  • oczekujący na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
  • poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej,
  • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek (szczepienie wykonywane w Stacji Dializ).

Zgodnie  z komunikatem MZ, osoby w trakcie czynnej terapii onkologicznej powinny co do zasady zgłaszać się na szczepienie do swoich ośrodków onkologicznych.

W wyjątkowych sytuacjach szczepienie może zostać wykonane w naszym ośrodku po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza prowadzącego, iż pacjent może być zaszczepiony przeciwko COVID-19 (brak przeciwskazań).

Informujemy, iż dla pacjentów z terenu powiatu jarocińskiego uruchomiony został Zespół Wyjazdowy w celu realizacji szczepień przeciwko Covid-19 w miejscu przebywania pacjentów:

Obszar nr 2 – grupa powiatów: 3006 – JAROCIŃSKI; 3007 – KALISKI; 3008 – KĘPIŃSKI; 3012 – KROTOSZYŃSKI; 3017 – OSTROWSKI; 3018 – OSTRZESZOWSKI; 3020 – PLESZEWSKI; 3061 – KALISZ – 1 zespół

Podmiot realizujący szczepienia: ZZOZ Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski
Telefon dla pacjentów: 623330003
adres e-mail: d_malujda@wp.pl

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button