Punkt informacyjny
62 33 22 183
Rozbudowa szpitala w Jarocinie już pewna
11.09.2017

Szpital Powiatowy w Jarocinie będzie rozbudowywany. Właśnie zakończyło się postępowanie przetargowe, które wygrało warszawskie konsorcjum HELIFACTOR. Firma  podjęła się wykonania wszystkich prac  za łączną kwotę 8.581.710 zł. Roboty  mają ruszyć najpóźniej na początku października, a zakończą się w ciągu 11 miesięcy.

Rozbudowę jarocińskiego szpitala planowano od dawna. Jest konieczna, bowiem w placówce zaczynało się robić już ciasno. Poza tym- jak podkreśla szef placówki i Zarząd Powiatu Jarocińskiego- czas, aby szpital dostosować do  wymagań XXI w.

Roboty budowlane będą polegały na  nadbudowie i rozbudowie  budynku obecnego oddziału wewnętrznego ( interny ) i łącznika. Obecnie  budynek jest dwukondygnacyjny – parter i pierwsze piętro, gdzie znajduje się Oddział Chorób Wewnętrznych. Nadbudowa będzie polegała na dodaniu jednej kondygnacji i przebudowie już istniejących . Natomiast  dzięki rozbudowie powstanie  nowy, trzykondygnacyjny  obiekt  w postaci nadwieszenia  połączonego z częścią nadbudowywaną.-wyjaśnia Leszek Mazurek,  prezes szpitala.

Przez cały czas trwania prac budowlanych szpital będzie czynny dla pacjentów, dlatego też wykonawca musi starannie zabezpieczyć i oznakować teren robót. Dodatkowo zobowiązał się też do tego, że dołoży wszelkich starań, aby jego działania zbytnio nie przeszkadzały chorym, którzy będą znajdowali się w części objętej rozbudową.

Plan zakłada, że  na tzw. niskim parterze znajdzie się  laboratorium szpitalne wraz z  pracownią badań endoskopowych. Na wysokim parterze zostanie ulokowany  zespół porodowy z salą cesarskich cięć, oddział położnictwa i neonatologii. Pierwsze piętro będzie należało do  oddziału ginekologicznego. Na dziedzińcu wewnętrznym między budynkiem głównym i  oddziału wewnętrznego podlegającego modernizacji przewidziano kaplicę przyszpitalną. Kaplica stanowić będzie nadbudowę istniejących piwnic.- dodaje prezes.

Konsorcjum, które zajmie się budową i rozbudową daje 10 lat gwarancji  na konstrukcję budynku, 4 lata na roboty wykończeniowe  i 3 lata na urządzenia.

Nie możemy zostać w tyle, bo i medycyna i technika wciąż idą do przodu. Szpital to strategiczna dla mieszkańców powiatu instytucja, która ratuje ludzkie życie i zdrowie. Dlatego  rozbudowa jest konieczna. Dzięki temu polepszą się warunki pacjentów i  będą mieli większy komfort przebywając w placówce. Bardzo ważne jest też to, że poprawią się warunki naszego personelu.- uzupełnia Stanisław Martuzalski,  członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Pieniądze na rozbudowę szpital zabezpieczył z obligacji i jest to kwota 6.100.000 zł. Z kolei 3.000.000 zł. pochodzą z kredytu, którego placówce udzielił bank PKO S.A.

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button