Punkt informacyjny
62 33 22 183
Pielęgniarki już się szkolą
17.05.2018

Ruszyły szkolenia „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych z jarocińskiego szpitala. Są one w dużej mierze finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki tym kursom personel zyska nowe uprawnienia.

Głównym zadaniem kursu jest zdobycie przez pielęgniarki i położne kompetencji uprawniających  do kompleksowego i co ważne- samodzielnego badania podmiotowego i przedmiotowego dorosłego pacjenta. Dodatkowo przeszkolony personel będzie mógł też sam wyciągać wnioski, które pozwolą na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym.

–  Bardzo istotne jest to, że praktycznie dzięki każdym szkoleniom nasz personel może zwiększać swoje kompetencje.To pozwala na większą samodzielność  i podejmowanie odpowiednich decyzji. Tak samo będzie w przypadku kursu dotyczącego wywiadu i badań fizykalnych.- tłumaczy Wanda Olesińska,  kierownika ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego w Szpitalu w Jarocinie.

W szkoleniu bierze udział 29 pielęgniarek i położnych z jarocińskiej lecznicy.

 – To nie jedyne szkolenia, które będą realizowane w najbliższym czasie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W sumie aż  81 osób skorzysta jeszcze z takich  szkoleń, jak wykonanie i interpretacja zapisu EKG, obsługa portu donaczyniowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i kursu specjalistycznego leczenia ran. W planach  jest również kurs przetaczania krwi i jej składników, który jest obowiązkowy i wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.– dodaje Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Wszystkie kursy zakończą się egzaminami.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button