Punkt informacyjny
62 33 22 183
Nowy budynek rośnie w górę
27.04.2018

Wiosenna pogoda sprzyja pracom budowlanym w jarocińskim szpitalu.Do tej pory wykonano m.in.prace rozbiórkowe dachu,wymurowano ściany oraz ścianki wewnętrzne kolejnej kondygnacji nad byłym oddziałem wewnętrznym, a strop zalano betonem. Wykonano też słupy nośne oraz wymurowano klatkę schodową dla części nadbudowywanej.Zakończenie prac przewidziano jesienią tego roku. W ostatnich dniach zarząd szpitala sporządził też kolejne sprawozdanie dotyczące postępu prac.

Te przebiegają zgodnie z planem, który w trakcie był modernizowany ze względów technicznych. Poprzedni projekt nie do końca spełniał bowiem wszystkie wymogi.

Aktualnie możemy mówić o kolejnych postępach prac.Ostatnio wykonano strop na II kondygnacji nowo budowanego budynku tzw. budynek C oraz zazbrojono i przygotowano do zalania betonem słupy nośne pod strop ostatniej kondygnacji.Wylano też betonem ścianę przy budynku C, z kolei klatka schodowa budynku C została wymurowana powyżej I stropu i przygotowana do zalania elementów zbrojonych.- wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Całość prac oszacowano na blisko 8.500.000 zł.

Prace budowlane są nadzorowane również przez starostwo.Pilnujemy,aby przebiegały zgodnie z harmonogramem i nic nie przeszkadzało pracom. Ponadto jesteśmy w ciągłym kontakcie z konsorcjum i na bieżąco rozwiązujemy wszystkie problemy. – dodaje Stanisław Martuzalski, członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Plan od początku zakładał , że na tzw. niskim parterze powstanie laboratorium szpitalne wraz z pracownią badań endoskopowych. Na wysokim parterze zostanie ulokowany zespół porodowy z salą cesarskich cięć, oddział położnictwa i neonatologii. Pierwsze piętro będzie należało do oddziału ginekologicznego. Na dziedzińcu wewnętrznym między budynkiem głównym i oddziału wewnętrznego podlegającego modernizacji przewidziano kaplicę przyszpitalną.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button