Punkt informacyjny
62 33 22 183
Nowa kierownik ds.pielęgniarek i średniego personelu medycznego
22.05.2017

Wanda Olesińska została p.o. kierownika ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego w Szpitalu w Jarocinie. W praktyce oznacza to, że będzie m.in. organizowała pracę ponad 200 osobom, w tym aż 174 pielęgniarkom, które są zatrudnione w placówce.

Wanda Olesińska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiowała na kierunku pielęgniarstwo, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Ma też za sobą studia podyplomowe w Wyższej Szkole Podyplomowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej dla Kadry kierowniczej Pielęgniarek i Położnych – specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Ukończyła też m.in. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Posiada również specjalistyczne przeszkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo- oddechowej, wykonywania interpretacji zapisu EKG , w zakresie wykonywania konikopunkcji i dojść doszpikowych oraz kursy doszkalające w zakresie obsługi portu donaczyniowego.

Nowa szefowa regularnie doskonali swoje umiejętności również poprzez uczestniczenie w specjalistycznych konferencjach w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, które odbywają się na terenie całego kraju. Jest także członkiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Do moich obowiązków będzie należała m.in. organizacja pracy i zapewnienie sprawności w funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej w szpitalu.Będę też zajmowała się promocją zdrowia i działaniami na rzecz podnoszenia jakości usług świadczonych przez naszą placówkę.Nie zamierzam jednak rezygnować z pracy pielęgnarki i nadal będę pracowała w Zespołach Ratownictwa Medycznego .Dzięki temu będę miała cały czas kontakt z zawodem. – wyjaśnia nowa kierownik.

Pani Wanda Olesińska ma niezbędne kwalifikacje pozwalające na objęcie stanowiska szefowej ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego w naszym szpitalu. Ma też wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka, które jest nieocenione przy pełnieniu tej funkcji. Nie bez znaczenia przy wyborze na to stanowisko okazała się jej doskonała opinia jako fachowca. Ponadto znana jest też z tego, że jest osobą życzliwą i pomocną. I te wszystkie rzeczy zadecydowały o tym, że to właśnie jej zostało powierzone to stanowisko. A jako szefowa personelu pielęgniarskiego i średniego personelu medycznego będzie miała dużo obowiązków, bo musi zorganizować pracę tak, aby wszystko funcjonowało zgodnie z planem. – dodał prezes szpitala Leszek Mazurek.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button