Punkt informacyjny
62 33 22 183
Nauka interpretacji EKG
5.07.2018

Pielęgniarki i położne z jarocińskiego szpitala przygotowują się do kolejnych szkoleń. Tym razem 26 osób będzie się uczyło, jak zapisywać i interpretować zapis EKG. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każda z nich będzie mogła samodzielnie zinterpretować wyniki elektrokardiograficzne. A to usprawni nie tylko pracę personelu, ale i też dzięki temu skróci się czas oczekiwania pacjentów na badanie. 

Podczas szkoleń personel szpitalny pozna m.in. podstawy elektrokardiografii; dowie się, jak wygląda prawidłowy elektrokardiogram; pozna nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG, zapisy elektrokardiograficzne w niektórych jednostkach chorobowych oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową.

Kurs ruszy 20 lipca. Po jego ukończeniu pielęgniarki i położne oprócz samodzielnego wykonania badania EKG będą też mogły zinterpretować podstawowe zaburzenia gospodarki elektrolitowej. A to bardzo przydatne umiejętności, szczególnie  gdy w nagłych przypadkach czas ma znaczenie. – wyjaśnia Wanda Olesińska,  kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego w Szpitalu w Jarocinie.

Szkolenia są finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie.

W sumie w ramach funduszu szkoleniowego planujemy przeszkolenie ponad 80 osób pracujących w naszym szpitalu. Oprócz kursu wykonania i interpretacji zapisu EKG teraz trwają szkolenia  obsługi portu donaczyniowego. Później odbędzie się m.in.  kurs  resuscytacji krążeniowo-oddechowej i kurs specjalistycznego leczenia ran. – dodaje Leszek Mazurek,  prezes szpitala.

Szkolenia będą trwały kilka tygodni i zostaną zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button