Punkt informacyjny
62 33 22 183
Laboratorium pod nadzorem
20.02.2018
Szpitalne laboratorium znajduje się pod ścisłą kontrolą zewnętrznych instytucji, które sprawdzają, czy badania są wykonywane na odpowiednim poziomie. A monitoruje to Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz kontrola międzynarodowa RIQAS i SNCS IQAS.
 
 
RIQAS to największa na świecie Międzynarodowa Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna  pozwalająca  na standaryzację
pracy laboratoriów.Jej zadaniem jest mierzenie  precyzji laboratorium za pomocą tzw.„ślepych” próbek. Te są analizowane w takich sposób,jakby pochodziły od pacjenta. Wyniki trafiają do organu kontrolującego w celu analizy statystycznej.Na końcu wszystkie laboratoria biorące udział w programie otrzymują raporty, które porównują wszystkie wyniki. Zadaniem zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jest  przede wszystkim  utrzymanie i poprawianie jakości analitycznej testów laboratoryjnych,  poprawa międzylaboratoryjnej zgodności i podnoszenie standardów. Nie bez znaczenia jest także wykrywanie  błędów aparaturowych,identyfikacja problemów związanych z odczynnikami.
 
– Nadzór nad laboratorium to rzecz konieczna.Tutaj w skali roku przeprowadza się tysiące badań, od których zależy zdrowie i życie pacjentów. Lekarze też muszą mieć pewność,że wyniki,które otrzymują są wiarygodne i nie odbiegają od powszechnie przyjętych norm. – wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.
 
Ale kontrole wewnętrzne i zewnętrzne to nie wszystko. Pracownicy laboratorium  cały czas się szkolą, aby być na bieżąco z wytycznymi.
 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button