Punkt informacyjny
62 33 22 183
Kolejne szkolenia w planach
12.03.2018

Jarociński szpital stara się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kolejne kursy dla personelu medycznego. Do tej pory dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy, który rozdysponowuje pieniądze z KFS -udało się przeszkolić ponad 80 osób.Niektóre szkolenia są obowiązkowe, inne są robione po to, aby pielęgniarki i położne były bardziej samodzielne przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Tym razem szansę na przeszkolenie miałoby mieć 81 osób, które mogłyby skorzystać kursów takich jak:wykonanie i interpretacja zapisu EKG, obsługa portu donaczyniowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej,kursu specjalistycznego leczenia ran, wywiad i badanie fizykalne. Planowany jest również kurs przetaczania krwi i jej składników, który jest niezbedny i wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Te szkolenia są bardzo przydatne, bo nie tylko podnoszą kwalifikację naszego personelu, ale i przede wszystkim ułatwiają życie pacjentom.W przypadku ukończenia kursu EKG pielęgniarka będzie mogła zinterpretować wynik badania. Do tej pory mogła je tylko wykonać i na tym jej rola się kończyła. Obsługa portu donaczyniowego będzie również bardzo przydatna dla naszych pacjentów. Wiele osób musi dożylnie brać leki.Wkłucia obwodowe typu venflon lub neoflon nie zawsze zdają egzamin na dłuższą metę, dlatego porty donaczyniowe bywają najlepszym rozwiązaniem. Dzięki przeszkoleniu naszego personelu pacjenci nie będą musieli jeździć na ich wymianę np.do Poznania.- uważa Wanda Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pokrywa w 80% koszty szkoleń.

Pozostałe 20% dokłada szpital i jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. To wprowadza spore oszczędności w związku z tym, że szkolenia są dofinansowywane. Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i wszystkie zaplanowane kursy się odbędą. – dodaje Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy definiuje jako wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button