Punkt informacyjny
62 33 22 183
Kolejne szkolenia w planach
5.03.2019

 

Jarociński szpital po raz kolejny  stara się o przyznanie pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcenie  personelu. Tym razem w planach jest kilka kursów. Niektóre są obowiązkowe, inne dobrowolne. Jednak w każdym przypadku znacząco podnoszą kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych.

Wniosek o dofinansowanie dotyczy m.in. kursu szczepienia ochronnego  noworodków, przeznaczonego dla położnych; leczenia ran- również dla pielęgniarek i położnych; EKG i  interpretacji zapisu.

W planach mamy też przeprowadzenie kursu pod nazwą „wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”  dla pielęgniarek i pielęgniarzy z zespołów ratownictwa medycznego.  Konikopunkcja to  metoda udrażniania dróg oddechowych  w bardzo ciężkich przypadkach przy użyciu tzw. zestawu do intubacji trudnych. Mamy sześć osób chętnych do odbycia takiego szkolenia. – wyjaśnia Wanda Olesińska, dyrektor ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.

Placówka chciałaby też przeszkolić personel na kursie  dializoterapii i obsługi portu donaczyniowego.

Każde szkolenia podnoszą kwalifikacje naszego personelu i pozwalają im na zwiększenie zakresu działania w opiece nad pacjentami. Wiele nowych zadań stawiają  też przed pracownikami służby zdrowia wciąż nowelizowane przepisy, które obligują do ciągłego podnoszenia umiejętności. W sumie szkolenia są planowane dla blisko 80 osób.- dodaje Leszek Mazurek,prezes szpitala.

Szkolenia personelu  medycznego w jarocińskim szpitalu odbywają się regularnie. W ciągu ostatnich dwóch lat różnego rodzaju szkolenia odbyło ponad 150 osób. Praktycznie wszystkie zostały w 80% sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button