Punkt informacyjny
62 33 22 183
Elektroniczna dokumentacja medyczna
7.11.2017

Szpital w Jarocinie od 1 stycznia 2018 roku wprowadzi elektroniczną dokumentację medyczną. EDM to  zbiór   informacji o pacjencie, który będzie funkcjonował w systemie informatycznym  placówki i pozwoli na szybką wymianę danych pomiędzy innymi placówkami medycznymi w Wielkopolsce.Oznacza to też, że z czasem papierowa dokumentacja zostanie zastąpiona cyfrową.

Szpital podpisał  w tym roku  umowę  z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą  realizacji projektu„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Aby projekt został zrealizowany-  niezbędne jest m.in. wyposażenie poszczególnych lecznic w sprzęt konieczny  do przechowywania i  przetwarzania informacji o pacjentach zgodnie z przepisami ustawy o ochronie dany osobowych. Historia choroby każdego pacjenta w formie elektronicznej będzie zawierała dokładnie takie same informacje, jak w wersji papierowej. Te jednak muszą być tak zabezpieczone, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.

Wartość zadania oszacowano n  2.442.071,33 zł, z czego  2.075.760,63 zł to kwota dofinansowania, a  366.310,70 zł wkład własny.

Wszystko jest na najlepszej drodze do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w naszym szpitalu. Musimy zresztą  dostosować się do  przepisów, które obligują nas do tego typu zmian. Ideą projektu jest stworzenie wielkopolanom  możliwości  do skorzystania z usługi dostępu do  EDM oraz danie pacjentom  szansy na elektroniczną rejestrację  w tych placówkach, które  są zaangażowane w projekt. – wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Informacje  medyczne o pacjentach, które będzie zawierała    elektroniczna dokumentacja medyczna zgromadzone przez szpital  mają zasilać   centralny zbiór danych  połączony z siatką systemów informatycznych podmiotów leczniczych ( tzw. SIM).

 

 

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button