Punkt informacyjny
62 33 22 183
Egzaminy zdane
20.12.2017

Pielęgniarki i położne z jarocińskiego szpitala egzaminem zakończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do ostatecznego sprawdzianu przystąpiło 46 osób i dla wszystkich zakończył się on pozytywnie. Kurs rozpoczął się w październiku i był współfinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  który jest programem Powiatowego Urzędu  Pracy.

W sumie składał się z  60 godzin teorii i 30  godzin praktyki. A wszystko zostało uwieńczone egzaminem końcowym. Dzięki temu szkoleniu personel biorący w nim udział ma  uprawnienia do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego  zagrożenia zdrowia u pacjenta i podjęcia odpowiednich działań. 

Na kursie pielęgniarki i położne zgodnie z założeniami uczyły się,  jak m.in. rozpoznać i ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowia u dzieci i dorosłych, podjąć natychmiastowe działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego czy też realizować zasady postępowania w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia.- tłumaczy  Wanda Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.

Szkolenia  nie były obowiązkowe, jednak chętnych do udziału nie brakowało.  

Dzisiaj podnoszenie swoich kwalifikacji to konieczność. Po pierwsze robi się to z myślą o pacjentach, a po drugie specjalistycznie przeszkolony personel to fundament każdego szpitala.-dodaje Leszek Mazurek, prezes spółki. 

A czym jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to zespół czynności stosowanych u pacjentów, u których wystąpiło podejrzenie nagłego ustania czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Zadaniem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. A natychmiastowe  działania resuscytacyjne pozwalają na uratowanie życia osobie poszkodowanej.

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button