Punkt informacyjny
62 33 22 183
Dotacja dla jarocińskiego Szpitala
28.03.2023

W dnia 22 marca 2023 roku Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitala tj. aparat RTG z ramieniem C, zestaw endoskopowy, aparat elektrochirurgiczny, sterylizatory, tor wizyjny do laparoskopii, morcelator i histeroskop.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.976.400,00 PLN, z czego 85% kosztów pokryje dotacja z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.679.940,00 PLN, a pozostałe koszty zostaną sfinansowane przy współudziale środków finansowych Powiatu Jarocińskiego.

Celem projektu jest wsparcie działań naprawczych wobec skutków epidemii COVID-19 dla działalności szpitala.

Dotacja udzielona w ramach Osi priorytetowej 11 „INTRUMENT REACT-EU EFRR”, Działanie 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button