Punkt informacyjny
62 33 22 183
Błędy zostały naprawione
5.04.2018

Rozbudowa szpitala  w Jarocinie trwa  w najlepsze i prace przebiegają zgodnie z planem. Pogoda również dopisuje, więc roboty na zewnątrz nabierają tempa. Jednak jak się okazuje- firma budowlana musiała zmierzyć się z pewnymi trudnościami związanymi z pierwotnym projektem, który powstał w 2011 roku za kadencji poprzedniego zarządu placówki. Konieczne bowiem okazało się wprowadzenie pewnych zmian, dzięki którym usunięto błędy i możliwe było rozpoczęcie rozbudowy.

Przystąpienie  do rozbudowy i przebudowy szpitala zgodnie z wytycznymi błędnego projektu mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla obiektu i przebywających w nim ludzi. Dlatego  podczas jego dogłębnej analizy wyeliminowano wszystkie niedopatrzenia i zastąpiono je najlepszymi z możliwych rozwiązań. Poważnym problemem okazały się na przykład  braki niektórych obliczeń dotyczące konstrukcji żelbetowych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu.

Okazało się również, że parametry zaprojektowanego przyłącza centralnego ogrzewania znajdującego się w piwnicy w powiązaniu ze znacznym zużyciem istniejących rur zasilających szpital nie gwarantowały zapewnienia wystarczającej ilości ciepła do ogrzewania zaprojektowanych pomieszczeń. Trzeba było więc to przeprojektować i zrobić tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zimą pojawi się problem z ogrzewaniem w nowej części.  – wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Błędy w projekcie dotyczyły również instalacji elektrycznej, bo nie przewidziano skutków jej  niedopracowania. 

W projekcie instalacji elektrycznej brak szczegółowego projektu wykonawczego dotyczącego systemu SSP, czyli systemu sygnalizacji pożaru. Nie było też szczegółów związanych z sygnalizacją oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej. Z kolei w projekcie instalacji gazów technicznych nie uwzględniono nowych tras wentylacji i kanalizacji, które kolidują z istniejącą instalacją. Takie rozwiązania zawarte w projekcie są niedopuszczalne i trzeba było je dostosować do aktualnych warunków.  – dodaje Stanisław Martuzalski, członek zarządu  powiatu jarocińskiego.

Jak podkreślają prezes Leszek Mazurek i  członek zarządu powiatu jarocińskiego Stanisław Martuzalski- do rozbudowy Szpitala Powiatowego  w Jarocinie doprowadził obecny zarząd lecznicy i  powiatu, którzy mimo piętrzących się przeszkód formalnych i finansowych znaleźli  pieniądze na przeprowadzenie inwestycji wycenionej na 8.500 000 złotych. Rozbudowa była konieczna, bo szpital musi się dostosować do  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku. 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button