Punkt informacyjny
62 33 22 183
Oddział Wewnętrzny będzie przeniesiony
18.09.2017

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie będzie wiązała się z przeniesieniem oddziału wewnętrznego w inne miejsce. To konieczne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, jak i możliwość swobodnego działania wykonawców. Firma, która wygrała przetarg zobowiązała się, że koniec robót nastąpi po  11 miesiącach od momentu wejścia na plac budowy

Rozbudowa i przebudowa  to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach realizowanych w jarocińskim szpitalu. Jej koszt wyceniono na 8.581.710 zł. Najważniejsze prace będą się toczyły nad obecnym  Oddziałem Wewnętrznym, który znajduje się na pierwszym piętrze. To nad nim powstanie kolejna kondygnacja.

Przeniesienie Oddziału Wewnętrznego na czas modernizacji szpitala to rzecz oczywista. Na szczęście nie było  problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca i nie będzie potrzeby lokowania pacjentów na kilku oddziałach. Do dyspozycji mamy w tzw. starym budynku  na wysokim parterze były oddział chirurgiczny  i na drugim piętrze pomieszczenia po oddziale ortopedycznym. To tam zostanie tymczasowo przeniesiony Oddział Wewnętrzny. – wyjaśnia Tomasz Roguszczak, kierownik działu Zamówień Publicznych.

Pomieszczenia w starym budynku zostały już wyremontowane i są gotowe do przeprowadzki.

 – Mamy nadzieję, że wykonawcom nic nie stanie na przeszkodzie i prace zostaną ukończone w planowanym przez nich terminie. Ewentualna mroźna zima też nie powinna mieć wpływu na budowę i rozbudowę naszego szpitala. Lada dzień podpiszemy oficjalną umowę z konsorcjum i od tego momentu ekipy robotników  mogą już wchodzić na teren budowy.- dodaje Leszek Mazurek, prezes  szpitala.

Zakres robót, które ma do zrobienia wykonawca obejmuje nie tylko budowę i rozbudowę szpitala, ale i też m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, instalację do gazów medycznych, wentylację i klimatyzację. W jego gestii jest też doprowadzenie wszystkich mediów w nowej kondygnacji.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button