Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Pracownia RTG

 

Informacje dla pacjenta

Wymagane skierowanie od lekarza określające nazwę i uzasadnienie badania. Na RTG zębów punktowych – skierowanie nie jest wymagane.

Przyjęcia na bieżąco, telefon 62 33 22 136, prosić rejestrację.

RTG w obrębie jamy brzusznej u kobiet w wieku rozrodczym wykonywane między 1-10 dniem cyklu. U dzieci do lat 16 wymagana książeczka zdrowia – celem wpisu badania i jego opisu.

Do badań kontrastowych pacjent musi być na czczo, do urografii pacjent bez kolacji i śniadania z aktualnym badaniem laboratoryjnym poziomu kreatyniny.

Wykonujemy badania RTG według cennika również odpłatnie.

Szczegółowych informacji udziela osoba rejestrująca.

Cennik badań

RTG czaszki z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg zęba 15,00
Rtg nosa 25,00
Rtg żuchwy P-A 40,00
Rtg żuchwy skośne 40,00
Rtg żuchwy P-A +skośne 40,00
Rtg stawu skroniowo żuchwowego 40,00
Rtg obu stawów skroniowo-żuchwowych 40,00
Rtg krtani 40,00
Rtg zatok 40,00
Rtg łuku jarzmowego 40,00
Rtg czaszki P-A 40,00
Rtg czaszki boczne 40,00
Rtg czaszki P-A + boczne 40,00
Rtg czaszki osiowe 40,00
Rtg siodła tureckiego 40,00
Rtg oczodołu ( ciało obce) 40,00
Rtg uszu wg Stenversa 40,00
Rtg uszu wg Schillera 40,00
Rtg kości skroniowej 40,00
Rtg obu kości skroniowych 40,00
Rtg kanału nerwu wzrokowego 40,00
Rtg celowane na wyrostki sutkowate 40,00
Rtg styczne czaszki 40,00
Rtg potylicy 40,00
Rtg podstawy czaszki 40,00
Rtg pogranicza czaszkowo-szyjnego 40,00

 

RTG kręgosłupa z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg kręgosłupa szyjnego A-P 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego boczne 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego A-P + boczne 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego skośne 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane 35,00
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na obrotnik 35,00
Rtg kręgosłupa piersiowego A-P 40,00
Rtg kręgosłupa piersiowego boczne 40,00
Rtg kręgosłupa piersiowego A-P + boczne 40,00
Rtg kręgosłupa piersiowego celowane 40,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego A-P 45,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego boczne 45,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowego skośne 45,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego A-P +boczne 45,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego celowane 45,00
Rtg kręgosłupa krzyżowo- guziczego A-P + boczne 45,00
Rtg kręgosłupa guzicznego boczne 45,00
Rtg kręgosłupa całego A-P na stojąco 45,00

 

RTG klatki piersiowej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg żeber 40,00
Rtg mostka 40,00
Rtg klatki piersiowej P-A 40,00
Rtg klatki piersiowej przyłóżkowe 40,00
Rtg klatki piersiowej boczne 40,00
Rtg klatki piersiowej P-A + boczne 40,00
Rtg celowane na przepony 40,00
Rtg klatki piersiowej szczytów płuc 40,00
Rtg klatki piersiowej boczne z kontrastem w przełyku 60,00

 

RTG obręczy barkowej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg barku 35,00
Rtg barku osiowe 35,00
Rtg barku + osiowe 35,00
Rtg łopatki A-P 35,00
Rtg łopatki boczne 35,00
Rtg stawów obojczykowo-mostkowych 35,00
Rtg obojczyka 35,00
Rtg ramienia A-P 35,00
Rtg ramienia boczne 35,00
Rtg ramienia A-P + boczne 35,00

 

RTG kończyny górnej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg łokcia A-P 35,00
Rtg łokcia boczne 35,00
Rtg łokcia A-P + boczne 35,00
Rtg łokcia celowane 35,00
Rtg obu łokci A-P + boczne 35,00
Rtg przedramienia A-P 35,00
Rtg przedramienia boczne 35,00
Rtg przedramienia A-P + boczne 35,00
Rtg nadgarstka A-P 35,00
Rtg nadgarstka boczne 35,00
Rtg nadgarstka A-P + boczne 35,00
Rtg obu nadgarstków A-P + boczne 35,00
Rtg dłoni A-P 35,00
Rtg dłoni skośne 35,00
Rtg dłoni A-P + skośne 35,00
Rtg kości nadgarstka-celowane 35,00
Rtg palca dłoni A-P + boczne 30,00

 

RTG kończyny dolnej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg uda A-P 40,00
Rtg uda boczne 40,00
Rtg uda A-P + boczne 40,00
Rtg kolana A-P 40,00
Rtg kolana boczne 40,00
Rtg kolana A-P + boczne 40,00
Rtg kolana skośne 40,00
Rtg obu kolan A-P + boczne 40,00
Rtg rzepki A-P + boczne 40,00
Rtg rzepki boczne + osiowe 40,00
Rtg rzepki boczne 40,00
Rtg rzepki osiowe 40,00
Rtg podudzia A-P 40,00
Rtg podudzia boczne 40,00
Rtg podudzia A-P + boczne 40,00
Rtg stawu skokowego A-P 40,00
Rtg stawu skokowego boczne 40,00
Rtg stawu skokowego A-P + boczne 40,00
Rtg stawu skokowego skośne 40,00
Rtg pięty boczne 40,00
Rtg pięty boczne + osiowe 40,00
Rtg stopy A-P 40,00
Rtg stopy boczne lub skośne 40,00
Rtg stopy A-P + boczne lub skośne 40,00
Rtg obie stopy A-P + boczne 40,00
Rtg palca stopy A-P + boczne 30,00

 

RTG jamy brzusznej i miednicy z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg jamy brzusznej na stojąco 40,00
Rtg jamy brzusznej na leżąco poziomą wiązką promieni 40,00
Rtg miednicy 40,00
Rtg stawów krzyżowo- biodrowych 40,00
Rtg talerza biodrowego 40,00
Rtg spojenia łonowego 40,00
Rtg biodra A-P 40,00
Rtg biodra osiowe 40,00
Rtg biodra A-P + osiowe 40,00

 

Badania kontrastowe

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg cholangiografia przez dren + kontrast 200,00
Rtg przełyku 100,00
Rtg seriogram górnego odcinka pp (żołądek) 150,00
Rtg seriogram jelita cienkiego (pasaż) 150,00
Rtg seriogram dolnego odcinka pp (wlew jelita grubego) 150,00
Rtg urografia + kontrast 200,00
Rtg cystomikcja + kontrast 200,00
Rtg cystoureterografia + kontrast 200,00
Rtg fistulografia + kontrast 200,00
Rtg histerosalpingografia + kontrast 200,00

Uwaga: powyższe ceny zawierają ceny kontrastu

 

Ceny kontrastu

Nazwa badania Cena [PLN]
Barium Sulfuricum _ zdj. boczne klp z kontrastem 20,00
Omnipaque 50/300 50,00
Omnipaque 50/350 50,00
Omnipaque 100/300+strzykawka 135,00
Omnipaque 100/350 + strzykawka 135,00
Optiray 50/300 (ampułkostrzykawka ) 50,00
Optiray 50/100 (ampułkostrzykawka) 50,00
Optiray 100/300 (ampułkostrzykawka) 90,00
Optiray 100/350 (ampułkostrzykawka) 90,00

Uwaga:powyższe ceny zawierają należny podatek VAT

Inne usługi

Nazwa badania Cena [PLN]
Wydruk zdjęcia na kliszy- jedna klisza 30,00
Opis zdjęcia (dodatkowa kopia w razie zagubienia, zniszczenia oryginału) 20,00
Przygotowanie i wydanie płyty CD (zawierającej zdjęcia RTG lub KT) – na wniosek pacjenta 6,80