Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Pracownia RTG

 

Informacje dla pacjenta

Wymagane skierowanie od lekarza określające nazwę i uzasadnienie badania. Na RTG zębów punktowych – skierowanie nie jest wymagane.

Przyjęcia na bieżąco, telefon 62 33 22 136, prosić rejestrację.

RTG w obrębie jamy brzusznej u kobiet w wieku rozrodczym wykonywane między 1-10 dniem cyklu. U dzieci do lat 16 wymagana książeczka zdrowia – celem wpisu badania i jego opisu.

Do badań kontrastowych pacjent musi być na czczo, do urografii pacjent bez kolacji i śniadania z aktualnym badaniem laboratoryjnym poziomu kreatyniny.

Wykonujemy badania RTG według cennika również odpłatnie.

Szczegółowych informacji udziela osoba rejestrująca.

Cennik badań

RTG czaszki z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg zęba 17,00
Rtg nosa 27,00
Rtg żuchwy P-A 43,00
Rtg żuchwy skośne 43,00
Rtg żuchwy P-A +skośne 43,00
Rtg stawu skroniowo żuchwowego 43,00
Rtg obu stawów skroniowo-żuchwowych 43,00
Rtg krtani 43,00
Rtg zatok 43,00
Rtg łuku jarzmowego 43,00
Rtg czaszki P-A 43,00
Rtg czaszki boczne 43,00
Rtg czaszki P-A + boczne 43,00
Rtg czaszki osiowe 43,00
Rtg siodła tureckiego 43,00
Rtg oczodołu ( ciało obce) 43,00
Rtg uszu wg Stenversa 43,00
Rtg uszu wg Schillera 43,00
Rtg kości skroniowej 43,00
Rtg obu kości skroniowych 43,00
Rtg kanału nerwu wzrokowego 43,00
Rtg celowane na wyrostki sutkowate 43,00
Rtg styczne czaszki 43,00
Rtg potylicy 43,00
Rtg podstawy czaszki 43,00
Rtg pogranicza czaszkowo-szyjnego 43,00

 

RTG kręgosłupa z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg kręgosłupa szyjnego A-P 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego boczne 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego A-P + boczne 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego skośne 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane 37,00
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na obrotnik 37,00
Rtg kręgosłupa piersiowego A-P 42,00
Rtg kręgosłupa piersiowego boczne 42,00
Rtg kręgosłupa piersiowego A-P + boczne 42,00
Rtg kręgosłupa piersiowego celowane 42,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego A-P 42,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego boczne 47,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowego skośne 47,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego A-P +boczne 47,00
Rtg kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego celowane 47,00
Rtg kręgosłupa krzyżowo- guziczego A-P + boczne 47,00
Rtg kręgosłupa guzicznego boczne 47,00
Rtg kręgosłupa całego A-P na stojąco 47,00

 

RTG klatki piersiowej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg żeber 42,00
Rtg mostka 42,00
Rtg klatki piersiowej P-A 42,00
Rtg klatki piersiowej przyłóżkowe 42,00
Rtg klatki piersiowej boczne 42,00
Rtg klatki piersiowej P-A + boczne 42,00
Rtg celowane na przepony 42,00
Rtg klatki piersiowej szczytów płuc 42,00
Rtg klatki piersiowej boczne z kontrastem w przełyku 70,00

 

RTG obręczy barkowej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg barku 38,00
Rtg barku osiowe 38,00
Rtg barku + osiowe 38,00
Rtg łopatki A-P 38,00
Rtg łopatki boczne 38,00
Rtg stawów obojczykowo-mostkowych 38,00
Rtg obojczyka 38,00
Rtg ramienia A-P 38,00
Rtg ramienia boczne 38,00
Rtg ramienia A-P + boczne 38,00

 

RTG kończyny górnej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg łokcia A-P 37,00
Rtg łokcia boczne 37,00
Rtg łokcia A-P + boczne 37,00
Rtg łokcia celowane 37,00
Rtg obu łokci A-P + boczne 37,00
Rtg przedramienia A-P 37,00
Rtg przedramienia boczne 37,00
Rtg przedramienia A-P + boczne 37,00
Rtg nadgarstka A-P 37,00
Rtg nadgarstka boczne 37,00
Rtg nadgarstka A-P + boczne 37,00
Rtg obu nadgarstków A-P + boczne 37,00
Rtg dłoni A-P 37,00
Rtg dłoni skośne 37,00
Rtg dłoni A-P + skośne 37,00
Rtg kości nadgarstka-celowane 37,00
Rtg palca dłoni A-P + boczne 32,00

 

RTG kończyny dolnej z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg uda A-P 45,00
Rtg uda boczne 45,00
Rtg uda A-P + boczne 45,00
Rtg kolana A-P 45,00
Rtg kolana boczne 45,00
Rtg kolana A-P + boczne 45,00
Rtg kolana skośne 45,00
Rtg obu kolan A-P + boczne 45,00
Rtg rzepki A-P + boczne 45,00
Rtg rzepki boczne + osiowe 45,00
Rtg rzepki boczne 45,00
Rtg rzepki osiowe 45,00
Rtg podudzia A-P 45,00
Rtg podudzia boczne 45,00
Rtg podudzia A-P + boczne 45,00
Rtg stawu skokowego A-P 45,00
Rtg stawu skokowego boczne 45,00
Rtg stawu skokowego A-P + boczne 45,00
Rtg stawu skokowego skośne 45,00
Rtg pięty boczne 45,00
Rtg pięty boczne + osiowe 45,00
Rtg stopy A-P 45,00
Rtg stopy boczne lub skośne 45,00
Rtg stopy A-P + boczne lub skośne 45,00
Rtg obie stopy A-P + boczne 45,00
Rtg palca stopy A-P + boczne 32,00

 

RTG jamy brzusznej i miednicy z opisem

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg jamy brzusznej na stojąco 43,00
Rtg jamy brzusznej na leżąco poziomą wiązką promieni 43,00
Rtg miednicy 43,00
Rtg stawów krzyżowo- biodrowych 43,00
Rtg talerza biodrowego 43,00
Rtg spojenia łonowego 43,00
Rtg biodra A-P 43,00
Rtg biodra osiowe 43,00
Rtg biodra A-P + osiowe 43,00

 

Badania kontrastowe

Nazwa badania Cena [PLN]
Rtg cholangiografia przez dren + kontrast 210,00
Rtg przełyku 110,00
Rtg seriogram górnego odcinka pp (żołądek) 160,00
Rtg seriogram jelita cienkiego (pasaż) 160,00
Rtg seriogram dolnego odcinka pp (wlew jelita grubego) 160,00
Rtg urografia + kontrast 220,00
Rtg cystomikcja + kontrast 220,00
Rtg cystoureterografia + kontrast 220,00
Rtg fistulografia + kontrast 220,00
Rtg histerosalpingografia + kontrast 220,00

Uwaga: powyższe ceny zawierają ceny kontrastu

 

Ceny kontrastu

Nazwa badania Cena [PLN]
Barium Sulfuricum _ zdj. boczne klp z kontrastem 23,00
Omnipaque 50/300 55,00
Omnipaque 50/350 55,00
Omnipaque 100/300+strzykawka 140,00
Omnipaque 100/350 + strzykawka 140,00
Optiray 50/300 (ampułkostrzykawka ) 52,00
Optiray 50/100 (ampułkostrzykawka) 52,00
Optiray 100/300 (ampułkostrzykawka) 95,00
Optiray 100/350 (ampułkostrzykawka) 95,00

Uwaga:powyższe ceny zawierają należny podatek VAT

Inne usługi

Nazwa badania Cena [PLN]
Wydruk zdjęcia na kliszy- jedna klisza 33,00
Opis zdjęcia (dodatkowa kopia w razie zagubienia, zniszczenia oryginału) 22,00
Przygotowanie i wydanie płyty CD (zawierającej zdjęcia RTG lub KT) – na wniosek pacjenta 7,00

 

Call Now Button