Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Pracownia RTG

 

Informacje dla pacjenta

Wymagane skierowanie od lekarza określające nazwę i uzasadnienie badania. Na RTG zębów punktowych – skierowanie nie jest wymagane.

Przyjęcia na bieżąco, telefon 62 33 22 136, prosić rejestrację.

RTG w obrębie jamy brzusznej u kobiet w wieku rozrodczym wykonywane między 1-10 dniem cyklu. U dzieci do lat 16 wymagana książeczka zdrowia – celem wpisu badania i jego opisu.

Do badań kontrastowych pacjent musi być na czczo, do urografii pacjent bez kolacji i śniadania z aktualnym badaniem laboratoryjnym poziomu kreatyniny.

Wykonujemy badania RTG według cennika również odpłatnie.

Szczegółowych informacji udziela osoba rejestrująca.

Cennik badań

Pobierz cennik RTG

Call Now Button