Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Imprezy masowe

 

Informacje dla Zleceniodawcy

W sprawie wynajmu zespołu wyjazdowego, organizator imprezy, z odpowiednim wyprzedzeniem, występuje do Prezesa „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. ul. Szpitalna 1, 62-200 Jarocin, z pisemnym zamówieniem zawierającym:
– rodzaj i nazwę imprezy,
– adres miejsca imprezy,
– termin i godzinę rozpoczęcia i przewidywaną godzinę zakończenia imprezy,
– dane organizatora: nazwa, telefon kontaktowy, adres, osoby upoważnione do reprezentowania, nazwa i NIP płatnika.

Realizacja zamówienia po podpisaniu umowy.

 

Cennik usług

Wynajem zespołu wyjazdowego (koszty osobowe plus koszty przejazdów)

Nazwa usługi Cena [PLN]
Ekipa w składzie dwuosobowym: 2 ratowników medycznych
stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin stawka ustalana indywidualnie
90,00
Ekipa w składzie trzyosobowym: lekarz i 2 ratowników medycznych
stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin stawka ustalana indywidualnie
120,00
Stawka za jeden przejechany km (wg licznika samochodowego) 2,50

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

Call Now Button