Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Opieka Duszpasterska

Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie:

przybliżyło się Królestwo Boże. (Łk 9,10)

 

 

Chrystus wraz ze swoją łaską chce być blisko każdego człowieka, a zwłaszcza człowieka chorego, dlatego w sposób szczególny polecał swoim uczniom troskę o chorych i cierpiących.

„Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w miłości Chrystusa i Kościoła względem chorych troszcząc się według swoich możliwości odwiedzając ich i umacniając w Panu.” (Sobór Watykański II)

Jest to ważny obowiązek duszpasterzy i wiernych wspólnoty parafialnej, na terenie której znajduje się szpital.

Parafia Chrystusa Króla podejmuje tę troskę posługą kapłanów pod przewodnictwem Proboszcza. Tak w czynnościach zasadniczych: sprawowanie Mszy Świętej, posługa sakramentalna na oddziałach, kontakt i duszpasterstwo Służby Zdrowia, spotkania z chorymi, jak też w dbałości o kaplicę, rozprowadzanie literatury religijnej, prasy katolickiej, troskę i piękno o czystość kaplicy szpitalnej.

Ramowy plan duszpasterstwa w jarocińskim szpitalu:

  • Msze Święte w tymczasowej kaplicy Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa (w bieżącym roku zostanie ukończona właściwa kaplica w budowanej części szpitala)
  • Niedziela – godz. 6:00 – Msza z udziałem personelu szpitalnego
  • Wtorki, czwartki i soboty – godz. 18:30 ( w czasie letnim 19:15) – Msza z udziałem chorych
  • Odwiedziny chorych na oddziałach w dni sprawowania Mszy Świętej
  • Przybywanie kapelana na wezwanie (24h) do przypadków nagłych (wezwanie telefoniczne 692 730 357)

Kaplica szpitalna jest otwarta cały dzień dla nawiedzenia przez chorych.