Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Kierownik Oddziału: lek. Marek Stawski
Pielęgniarka Oddziałowa: spec. piel. rat. Jolanta Grzybek
tel. kontaktowy: 62 33 22 165
e-mail: ratownictwo@szpitaljarocin.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń medycznych pacjentom w razie wypadków, urazów, zatruć, stanów zagrożenia życia oraz nagłych zachorowań opierając się na Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Spełnia również wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczące SOR. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający na szybką diagnostykę i podjęcie specjalistycznego leczenia.

Od 2011 roku posiadamy akredytację do szkolenia lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.

 

Dla utrzymania bezpieczeństwa Pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i możliwie skrócenia czasu Państwa oczekiwania na przyjęcie, Szpital Powiatowy w Jarocinie wprowadził stosowany w ratownictwie medycznym europejski system TRIAGE.

Polega on na tym, że po przybyciu Pacjenta na oddział jest on wstępnie badany przez wyspecjalizowany personel medyczny, po czym, w zależności od ciężkości  zachorowania  określonego na podstawie wywiad, badania podstawowych parametrów życiowych oraz określenia skali bólu, zostaniecie Państwo przydzielenia do odpowiedniej grupy, oznaczonej jednym z pięciu kolorów. Według tego koloru możecie państwo oszacować  czas oczekiwania na przyjęcie przez dyżurnego lekarza  SOR.

O kolejności Państwa przyjęcia będzie informował personel medyczny.

Pragniemy zaznaczyć, iż właściwa kwalifikacja i określenie priorytetowych Pacjentów ma na celu jak najszybsze udzielenie pomocy Pacjentom, którzy jej wymagają w trybie pilnym i jednocześnie aby osoby nie znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie opóźniały diagnostyki i procedur ratunkowych dla pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Informujemy, iż w dowolnym czasie przebywania w SOR, każdy z Pacjentów może zostać przeniesiony ze wstępnego nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego.

Prosimy o przestrzeganie ustalonego porządku.

Dzięki temu będziemy mogli skutecznie nieść Państwu pomoc.

ROZPORZĄDZENIE MIISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dz.U.11.237.1420 –  z dnia 08 listopada 2011r. wydany na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  z dnia 8 września 2006r.(Dz. U. Z.2013r poz. 757 i 1245)

Call Now Button