Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Michalak
Pielęgniarka Oddziałowa: spec. piel. rat. Jolanta Grzybek
tel. kontaktowy: 62 33 22 165
e-mail: ratownictwo@szpitaljarocin.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń medycznych pacjentom w razie wypadków, urazów, zatruć, stanów zagrożenia życia oraz nagłych zachorowań opierając się na Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Spełnia również wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczące SOR. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający na szybką diagnostykę i podjęcie specjalistycznego leczenia.

Od 2011 roku posiadamy akredytację do szkolenia lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.