Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi

 

Kierownik Oddziału: Prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Piątek
Pielęgniarka Oddziałowa: Marta Bierła
tel. kontaktowy: 62 33 22 105
e-mail: interna@szpitaljarocin.pl

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób wewnętrznych, w szczególności leczeniem chorób układu oddechowego, pokarmowego, krążenia a także chorób neurologicznych.

Przyjęcia realizowane są na podstawie aktualnego skierowania zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie planowym i całodobowo w trybie nagłym.

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez wszystkie dni tygodnia.

Oddział dysponuje bazą 50 łóżek, w tym łóżkami intensywnej opieki medycznej i intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Sale intensywnej opieki medycznej i intensywnego nadzoru kardiologicznego są nowocześnie wyposażone. Oddział posiada własną aparaturę diagnostyczną – elektrokardiografy, echokardiografy, ultrasonograf, zestawy do badania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, zestawy do wykonywania prób wysiłkowych.

Badania wykonują lekarze zatrudni w oddziale. Ponadto oddział posiada stały dostęp do pracowni diagnostycznych Szpitala

Oddział ma akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.