Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Kierownik Oddziału: lek. Maciej Dragon
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agata Piróg
tel. kontaktowy: 62 33 22 111
e-mail: ortopedia@szpitaljarocin.pl

Oddział Ortopedyczno Urazowy zajmuje się kompleksowym leczeniem narządu ruchu w zakresie diagnostyki i leczenia zmian pourazowych i wykonywaniem planowych zabiegów naprawczych rekonstrukcyjnych oraz endoprotezoplastyki stawów.
W zakresie leczenia obrażeń i urazów mamy do dyspozycji wiele systemów umożliwiających leczenie złamań kończyny górnej i dolnej.

Oddział dysponuje systemem gwoździ śródszpikowych, płyt anatomicznych LCP i stabilizatorów zewnętrznych umożliwiającym zaopatrzenie złamań kości udowej podudzia kości ramiennej przedramienia i ręki.

Na szczególną uwagę zasługują gwoździe śródszpikowe umożliwiające leczenie złamań kości udowej u osób starszych, które pozwalają na chodzenie i pionizację chorych w 3 dobie po operacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla szybkiego powrotu do zdrowia i pielęgnacji tych chorych.

Zastosowanie innych gwoździ śródszpikowych i systemu płyt LCP u ludzi młodych pozwala nam leczyć złamania kończyn bez stosowana opatrunków gipsowych i podjęcie szybkiej rehabilitacji chorych.

W oddziale wykonujemy planowe zabiegi ortopedyczne w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego oraz leczenia deformacji stopy – haluxy. Dysponujemy nowoczesnymi endoprotezami stawu biodrowego i kolanowego.

Oddział posiada nowoczesny artroskop i wykonuje artroskopię stawu kolanowego. Umożliwia to leczenie urazów stawu kolanowego takich jak: uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł i blokowania stawu kolanowego. Planujemy poszerzenie zakresu zabiegów o artroskopię stawu barkowego.

Personel oddziału to lekarze specjaliści ortopedii i traumatologii, specjalista z zakresu chirurgii ręki, przeszkolony zespół pielęgniarek i magistrów rehabilitacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisu na zabiegi planowe.