Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Kierownik Oddziału: lek. Michał Janiak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Szułczyńska
tel. kontaktowy: 62 33 22 111
e-mail: ortopedia@szpitaljarocin.pl


Informacje o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udzielane są w:
poniedziałki w godz. 08:30 – 09:00 pod nr tel. 62 33 22 214
czwartki w godz. 08:30 – 09:00 pod nr tel. 62 33 22 214

UWAGA! Informacje udzielane będą wyłącznie osobom upoważnionym przez Pacjenta.


Oddział Ortopedyczno Urazowy zajmuje się kompleksowym leczeniem narządu ruchu w zakresie diagnostyki i leczenia zmian pourazowych i wykonywaniem planowych zabiegów naprawczych rekonstrukcyjnych oraz endoprotezoplastyki stawów.
W zakresie leczenia obrażeń i urazów mamy do dyspozycji wiele systemów umożliwiających leczenie złamań kończyny górnej i dolnej.

Oddział dysponuje systemem gwoździ śródszpikowych, płyt anatomicznych LCP i stabilizatorów zewnętrznych umożliwiającym zaopatrzenie złamań kości udowej podudzia kości ramiennej przedramienia i ręki.

Na szczególną uwagę zasługują gwoździe śródszpikowe umożliwiające leczenie złamań kości udowej u osób starszych, które pozwalają na chodzenie i pionizację chorych w 3 dobie po operacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla szybkiego powrotu do zdrowia i pielęgnacji tych chorych.

Zastosowanie innych gwoździ śródszpikowych i systemu płyt LCP u ludzi młodych pozwala nam leczyć złamania kończyn bez stosowana opatrunków gipsowych i podjęcie szybkiej rehabilitacji chorych.

W oddziale wykonujemy planowe zabiegi ortopedyczne w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego oraz leczenia deformacji stopy – haluxy. Dysponujemy nowoczesnymi endoprotezami stawu biodrowego i kolanowego.

Oddział posiada nowoczesny artroskop i wykonuje artroskopię stawu kolanowego. Umożliwia to leczenie urazów stawu kolanowego takich jak: uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia więzadeł i blokowania stawu kolanowego. Planujemy poszerzenie zakresu zabiegów o artroskopię stawu barkowego.

Personel oddziału to lekarze specjaliści ortopedii i traumatologii, specjalista z zakresu chirurgii ręki, przeszkolony zespół pielęgniarek i magistrów rehabilitacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisu na zabiegi planowe.

 

Operacje wykonywane w oddziale Czas hospitalizacji

[dni]

Endoprotezoplastyka totalna i połowicza stawu biodrowego 7
Endoprotezoplastyka dwukłykciowa i połowicza stawu kolanowego 7
Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego 7
Endoprotezolastyka rewizyjna stawu kolanowego 7
Artroskopia stawu kolanowego 3
Rekonstrukca ACL kolana 3
Artroskopia stawu skokowego 3
Osteotomia nadwięzadłowa kości piszczelowej-HTO 4
Korekcja koślawości palucha 3
Operacja korekcji palca młoteczkowatego    3
Artrodeza stawu skokowego 5
Operacja Zespołu Cieśni Kanału Nadgarstka 3
Operacja przykurczy Dupuytrena 3
Operacja odbarczenia n.łokciowego 3
Operacja przerośniętego pasma biodrowo-piszczelowego „trzaskające biodro” 3
Operacja zakleszczającego zapalenia pochewki ścięgna „palec trzaskający” 3
Operacja  Choroby De Quervaina 3
Operacja nawykowego zwichnięcia rzepki 5
Usuniecie materiału zespalającego z kości 3
Operacja złamania przezkretarzowego k.udowej 6
Operacja złamanego trzonu kości udowej lub piszczelowej 6
Operacja złamania końca dalszego kości udowej lub piszczelowej 6
Operacja złamanej rzepki 3
Operacja  złamania końca bliższego,trzonu lub końca dalszego kości ramiennej 4
Operacja złamanego trzonu kości , końca dalszego lub bliższego przedramienia 3
Operacja złamania kości w obrebie stopy ,ręki  lub obojczyka 3

 

Call Now Button