Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddział Dziecięcy

 

Kierownik Oddziału: lek. med. Paweł Eliasz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Walczak
tel. kontaktowy: 62 33 22 123
e-mail: dzieciecy@szpitaljarocin.pl

W oddziale dziecięcym hospitalizowani są pacjenci od wieku niemowlęcego do ukończenia 18 roku życia. Oddział dziecięcy posiada 6 sal na których łącznie rozmieszczono 22 łóżka.

Właściwa organizacja oddziału pozwala na prawidłową diagnostykę, opiekę i leczenie dzieci z zapaleniem płuc, oskrzeli, anginą i innymi schorzeniami układu oddechowego oraz nieżytami żołądkowo- jelitowymi, drgawkami gorączkowymi, zakażeniami układu moczowego, oparzeniami. Na obserwacje i diagnostykę przyjmowane są dzieci z niepokojącymi objawami jak częste omdlenia, bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej oraz dzieci po nagłych urazach nie wymagające leczenia chirurgicznego.

W celu prawidłowej diagnostyki dzieci korzysta się z wszystkich działów diagnostyki dostępnych w szpitalu. W diagnozowaniu i leczeniu schorzeń wykorzystuje się dostępny na oddziale sprzęt medyczny.

W ciągu całego pobytu lekarze i pielęgniarki służą pacjentom i ich opiekunom radami w sprawie leczenia i pielęgnacji, właściwej diety i postępowania po wyjściu ze szpitala.

Ze względu na specyfikę oddziału, obowiązujący reżim sanitarny i warunki lokalowe oddział dziecięcy posiada swój własny regulamin z którego podobnie jak z kartą praw pacjenta i topografią oddziału zapoznani są rodzice wraz z dziećmi w momencie przyjęcia do szpitala.

W oddziale wraz z dzieckiem może przebywać przez całą dobę jeden z rodziców lub opiekun.

Cena za JEDNĄ DOBĘ pobytu dla matki korzystającej z łóżka szpitalnego – patrz cennik

Cena dotyczy matek korzystających z łóżka szpitalnego, lecz nie obejmuje wyżywienia. Istnieje jednak możliwość indywidualnego, telefonicznego zamówienia posiłków przez matki leżące na oddziale.

W czasie pobytu w Oddziale dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy wyposażonej w telewizor i wideo, zabawki i gry edukacyjne . Dzieci przebywające
w Oddziale bez rodziców mają zapewniony bezpłatny telefoniczny kontakt z domem w ramach akcji „Telefon do Mamy”.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przy przyjęciu na oddział rodzice lub prawni opiekunowie powinni okazać się następującymi dokumentami:

 • skierowanie do szpitala,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • dowód ubezpieczenia,
 • dokument z numerem pesel dziecka,
 • swój dokument tożsamości,
 • jeśli dziecko posiada to wyniki badań, karty informacji dotyczące dotychczasowego leczenia.

Dziecku na oddział należy dostarczyć:

 • piżamę,
 • obuwie zmienne,
 • środki czystości
 • środki i przybory do pielęgnacji,
 • ręczniki,
 • pieluchy jednorazowe,
 • kubek i łyżeczkę,
 • mleko – zamknięte, w oryginalnym opakowaniu z czytelną datą ważności i numerem serii jeśli dziecko karmione jest innym mlekiem niż aktualnie dostępne jest w oddziale,
 • leki – jeśli dziecko przyjmuje jakiekolwiek leki na stałe.