Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 30-08-2017
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego
Termin składania ofert: 08-09-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.09.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
siwz
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 01.09.2017
Odpowiedzi na pytania 05.09.2017
Modyfikacja SIWZ 06.09.2017
Informacja z otwarcia ofert 08.09.2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 21.09.2017
Call Now Button