Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Wiedza pod nadzorem
15.11.2018

Kolejne egzaminy czekają na personel jarocińskiego szpitala już w  grudniu . Dobiega bowiem końca kurs przetaczania krwi i jej składników, który jest obowiązkowy i wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Obecnie personel  uczy się  m.in. zasad współczesnej transfuzjologii i  najważniejszych rzeczy w zakresie zastosowania krwi oraz jej składników w nowoczesnej hemoterapii jak i  podstaw immunologii transfuzjologicznej. Wiedza  ta jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i jakości stosowanej krwi oraz jej składników.

Taki kurs uwieńczony pozytywnie zdanym egzaminem jest ważny przez cztery lata. Szansę na jego zrobienie dostały nie tylko etatowe pielęgniarki, ale również  i te, które są z naszym szpitalem związane innymi umowami.- tłumaczy prezes szpitala Leszek Mazurek.

Szkolenia w zakresie przetaczania krwi i jej składników obejmują zajęcia praktyczne i teoretyczne. Odbywają  się one na terenie szpitala, a przeprowadzają je  specjaliści w tej dziedzinie. Kurs, podobnie jak pozostałe – jest finansowany w 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button