Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Szpital otrzymał akredytację
27.09.2018

Szpital w Jarocinie znalazł się w elitarnym gremium ponad 190 polskich placówek medycznych, które mogą się pochwalić akredytacją .Została przyznana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest jednostką resortu zdrowia i istnieje od 1994 roku. Jak podkreśla zarząd placówki- to ogromny sukces, bowiem akredytacja została przyzna już za pierwszym razem, co zdarza się niezmiernie rzadko.

Starania o przyznanie jarocińskiemu szpitalowi akredytacji trwały od ponad roku. Przez ten czas zarząd placówki wraz z personelem medycznym czynili starania, aby lecznica znalazła się w wąskiej grupie szpitali akredytowanych.

Obejmując w lutym 2017 roku stery prezesa jarocińskiego szpitala wiedziałem, że doprowadzenie do zdobycia przez placówkę akredytacji to jedno z najważniejszych zadań, które należało zrealizować. Z jednej strony akredytacja to ogromny prestiż dla szpitala i powiatu, z drugiej- umożliwia łatwiejsze zarządzanie lecznicą i pozwala na eliminowanie błędów oraz ewentualnych zagrożeń. Akredytację dedykujemy przede wszystkim naszym pacjentom, bo to oni są dla nas priorytetem.- wyjaśnia  Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Na stronie internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia czytamy, że akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń .

Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie
akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak
realnie osiągalnym. (źródło: www.cmj.org.pl)

Starania o akredytację to długotrwały proces. W szpitalu przez ostatni rok kilkukrotnie pojawiali się konsultanci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szczegółowo sprawdzali m.in. dokumentację placówki, wszelkiego rodzaju umowy oraz wizytowali szpitalne oddziały przyznając za ich jakość punkty.

Dzisiaj jesteśmy jednym dziesięciu wielkopolskich szpitali, które mogą się poszczycić akredytacją. To ogromny sukces, na który wspólnie pracował szpitalny personel wraz szefem placówki Leszkiem Mazurkiem. Dla zarządu powiatu to bardzo dobra wiadomość świadcząca o tym, że przez ostatnie półtora roku szpital rozwijał się we właściwym kierunku i obrał właściwy kurs. – uzupełnia  Stanisław Martuzalski, członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Akredytacja jest bardzo dużą nobilitacją w szpitalnej hierarchii .Szpital z certyfikatem ma m.in. większe szanse na wyższe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a to oznacza większy komfort dla pacjentów i lepszą dostępność do niektórych form leczenia. Ma też swoistą rekomendację Ministerstwa Zdrowia, które uznało placówkę za godną
zaufania.

Chciałbym jeszcze raz podziękować szpitalnej załodze, która przyczyniła się do przyznania akredytacji. To był bardzo trudny i wymagający proces, w który zaangażowane osoby włożyły mnóstwo pracy i serca. Dzisiaj już wiemy, że ten trud się opłacił. A sukces jest tym większy, że otrzymaliśmy ją za pierwszym razem. Wiemy bowiem, że wiele szpitali o przyznanie akredytacji starało się kilka razy. – dodał Leszek Mazurek, prezes.

Akredytacja została przyznana jarocińskiemu szpitalowi do 2021 roku i po tym czasie szpital musi starać się o jej ponowne przyznanie.

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button