Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Szkolenia dla pielęgniarek i położnych
29.05.2017

Pielęgniarki i położne z jarocińskiego szpitala wezmą udział w kursie przetaczania krwi i jej składników. W szkoleniach będą uczestniczyły 44 osoby. Ukończenie takiego kursu to konieczność wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Podczas szkoleń pielęgniarki i położne zapoznają się z m.in. zasadmi współczesnej transfuzjologii. Dowiedzą się najważniejszych rzeczy w zakresie zastosowania krwi i jej składników w nowoczesnej hemoterapii,podstaw immunologii transfuzjologicznej. Bardzo istotna jest też wiedza na temat zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i jakości stosowanej krwi oraz jej składników. – wyjaśnia Wanda Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.

Kurs będzie ważny przez cztery lata. Zostanie dofinansowany przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy tym pielegniarkom i położnym, które ukończyły 45 lat. Jest to akurat bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu nasz szpital nie będzie musiał pokrywać wszystkich kosztów. Należy bowiem podkreślić, że akurat kurs przetaczania krwi i jej składników jest obowiązkowy. Dodatkowo chcemy też jeszcze w tym zakresie przeszkolić pielęgniarki, które nie są naszymi etatowymi pracownikami, a ściśle z naszą placówką współpracują. Chodzi o to, aby załoga miała pełne i jak najlepsze kwalifikacje do zajmowania się pacjentami. – dodał Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Szkolenia w zakresie przetaczania krwi i jej składników będą obejmowały zajęcia praktyczne i teoretyczne. Odbędą się one na terenie szpitala, a przeprowadzą specjaliści w tej dziedzinie.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button