Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Sterylizacja na wysokim poziomie
20.10.2017

Centralna sterylizatornia w jarocińskim szpitalu w 2016 roku wysterylizowała aż 28.026 pakietów w tym 2.708 pakietów dla usług komercyjnych, z którymi ma podpisane 29 umów. Sprzęt sterylizowany podmiotom prywatnym to pakiety narzędziowe, kleszcze endoskopowe , sprzęt stomatologiczny i kosmetyczny.

Szpitalna sterylizatornia jest wyposażona w nowoczesne urządzenia umożliwiającą dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji. I jest jedną z najważniejszych komórek działających w szpitalu.

Centralna sterylizatornia ma ogromne znaczenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu medycznego. Tutaj obowiązują konkretne wytyczne zapobiegające zakażeniom szpitalnym dotyczące sterylizacji sprzętu medycznego i narzędzi służących do wykonywania zabiegów operacyjnych. Wszystko musi więc działać na najwyższym poziomie. – podkreśla Leszek Mazurek, prezes szpitala.

 

A jak wygląda sama sterylizacja?

Maszynowy proces mycia i dezynfekcji zasadniczej przeprowadzany jest w dwóch przelotowych urządzeniach myjąco – dezynfekcyjnych z możliwością wydruku. Centralna sterylizacja wyposażona jest w trzy autoklawy parowe z możliwością wydruku zapisów parametrów fizycznych, dwa przelotowe 4 jednostki wsadu, jedno urządzenie nieprzelotowe < 1 jednostki wsadu. Do kontroli chemicznej procesów sterylizacji wykorzystywany jest test Bowie-Dick, oraz w każdym wsadzie jeden wskaźnik typu V umieszczany w przyrządzie PCD.

Kontrola biologiczna wykonywana jest raz w tygodniu przy pomocy wskaźnika ampułkowego,umieszczanego w przyrządzie PCD oraz dodatkowo w każdym wsadzie, w którym sterylizowany jest implant.

Szpital wykonuje usługę plazmową, kontrola biologiczna sterylizacji niskotemperaturowej prowadzona jest w każdym wsadzie przy pomocy jednego wskaźnika ampułkowego, natomiast do kontroli chemicznej sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystywane są wskaźniki typu IV umieszczane w każdym pakiecie. Znakowanie procesu sterylizacji prowadzone jest w postaci wydruku z metkownicy.

Wybierany jest odpowiedni rodzaj sterylizacji w zależności od sprzętu, który jest dezynfekowany. Sprzęt termostabilny sterylizowany jest parą wodną, sprzęt termolabilny sterylizacja nadtlenkiem wodoru ( sterylizacja plazmowa).

Sterylizacja parowa jest najbardziej skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną metodą sterylizacji. Dobór parametru sterylizacji uzależniony jest od rodzaju narzędzi, sprzętu medycznego oraz zaleceń producenta.

Sterylizacja parowa ma 134º C i służy do sterylizacji narzędzi, zestawów narzędziowych, bielizny. W 121º C sterylizuje się sprzęt medyczny czuły na wysoką temperaturę wykonany z silikonu, gumy, szkła, tworzyw sztucznych – zgodnie z zaleceniami producenta .Metodą niskotemperaturową (tzw. sterylizacja plazmowa) należy sterylizować narzędzia i sprzęt termolabilny- sprzęt z tworzyw sztucznych, optyki, elementy respiratorów.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button