Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Rozbudowa trwa- rozmowa z Leszkiem Mazurkiem, prezesem szpitala
25.06.2018

W ubiegłym roku jesienią ruszyła budowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego  w Jarocinie. Inwestycja jest   warta ponad 8.500.000 zł. Była  konieczna, bo należy  dostosować szpital do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012, gdyż oddziały objęte rozbudową nie spełniały warunków ww. rozporządzenia. A co do tej pory zrobiono i na kiedy zaplanowano oficjalne oddanie obiektu do użytku? O tym w rozmowie z Leszkiem Mazurkiem, prezesem placówki.

 

Panie prezesie, przypomnijmy co zakłada plan budowy i rozbudowy szpitala.

Przedmiotem inwestycji jest  rozbudowa i nadbudowa budynku szpitala powiatowego w Jarocinie – etap II przy ul. Szpitalnej 1. Realizowany w niniejszym zadaniu etap II rozbudowy i nadbudowy dotyczy budynku dotychczasowego oddziału Chorób wewnętrznych  ( interny ) i łącznika. Budynek ten był dwukondygnacyjny – parter i I piętro. Obecnie oddział chorób wewnętrznych przeniesiony został na poziom wysokiego parteru oraz II piętra najstarszej części szpitala w budynku głównym, bo jego działanie rzecz jasna- musi być płynne.

Czy zmieniła się lokalizacja planowanych w dokumentacji oddziałów?

 Nic się pod tym względem nie zmieniło. Wszystko idzie zgodnie z planem. Natomiast sama nadbudowa polega na  dodaniu jednej i przebudowie istniejących kondygnacji. Z kolei  rozbudowa polega na budowie nowego  trzykondygnacyjnego obiektu  budowanego w postaci nadwieszenia  na  słupach konstrukcyjnych , połączonego z częścią nadbudowywaną .

Po zakończeniu prac zmieni się lokalizacja dawnych oddziałów. Istotne jest również to, że szpital jest dość nietypowo skonstruowany przez poprzednie rozbudowy i   na przykład „parter” nie zawsze oznacza w tym przypadku klasyczny parter, o którym wszyscy myślimy.

Tak, to prawda. Piętra w szpitalu są nieco inaczej rozlokowane, niż to zazwyczaj bywa. Jednak wszystko jest objaśnione w windach i na klatce schodowej. A w rozbudowanym i nadbudowanym trzykondygnacyjnym  budynku na kondygnacji niskiego parteru  swoje miejsce znajdzie laboratorium szpitalne i pracownia badań endoskopowych. Na kondygnacji wysokiego parteru powstanie  zespół porodowy z salą cesarskich cięć, oddział położnictwa i neonatologii. Z kolei oddział ginekologiczny znajdzie się na I piętrze. Pomyśleliśmy też o kaplicy- ta powstała na dziedzińcu wewnętrznym między budynkiem głównym i oddziału wewnętrznego. Stanowi ona  nadbudowę istniejących piwnic. Wykonana jest do stany surowego i założone w niej  niezbędne instalacje .

Jaka jest  powierzchnia i kubatura planowanej inwestycji ?

 Powierzchnia zabudowy  to     208,7 m2,  powierzchnia użytkowa –    1740,6 m2, a kubatura wynosi    5550,90 m3.

Jak bardzo są zaawansowane roboty na poprzednim oddziale wewnętrznym?

Dotychczasowy oddziału Chorób wewnętrznych  został przebudowywany i nadbudowany o jedno piętro. Przeprowadzono prace rozbiórkowe – skuto tynki , zdemontowano stolarkę okienną i drzwiową , rozebrano ścianki działowe i postawiono nowe ścinki przewidziane w projekcie .Zakończono wykonanie stropu wraz z dachem.  Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania , a także instalacje elektryczne i wentylacyjne. Do dokończenia  pozostały jeszcze  instalacje gazów medycznych .Wykonano posadzki na wszystkich kondygnacjach , nowe klatki schodowe .Wkrótce planowane jest rozpoczęcie montażu nowych okien . Niezwłocznie po dopracowaniu  prac instalacyjnych zostaną położone tynki wewnętrzne.

Co  dzieje się na  kondygnacji niskiego parteru,  gdzie zlokalizowane będą położnictwo i noworodki , a także kondygnacji wysokiego  parteru gdzie powstanie  oddział ginekologiczny?

Na nowym położnictwie i noworodkach wykonano nowe fundamenty , słupy nośne dla nadbudowy, a także połączenie z budynkiem byłego oddziału wewnętrznego. Wybudowano ścianki działowe i ściany zewnętrzne. Wykonywane są instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania , a także instalacje elektryczne . Z kolei na sali cięć cesarskich przylegającej do oddziału położniczo-noworodkowego wykonano strop pod salą, a  w ciągu najbliższych dwóch  tygodni planowane jest wykonanie robót budowlanych do stanu surowego.

Jak bardzo zmieni się funkcjonowanie szpitala po zakończeniu rozbudowy?

Przebudowana oraz dobudowana część szpitala radykalnie zmieni swoje przeznaczenie oraz funkcjonalność. Laboratorium szpitalne, a w szczególności pracownia badań endoskopowych umiejscowione na poziomie niskiego parteru poszerzą  swoje możliwości. Laboratorium zostanie umiejscowione w bezpośredniej bliskości oddziałów szpitalnych  w jednym budynku . Natomiast pracownia badań endoskopowych zyska dodatkowy gabinet zabiegowy oraz będzie posiadała wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia. Na poziomie wysokiego parteru powstanie oddział położniczy oraz noworodkowy wraz  nową salą cięć cesarskich, a na  piętrze oddział ginekologiczny. Oddziały te będą urządzone w sposób nie tylko zgodny z aktualnymi przepisami , ale również będą zapewniać znacznie większy komfort  pobytu pacjentek i noworodków .

W wielu przypadkach projekty budów  czasami trzeba  weryfikować na bieżąco, bo albo projekt się nieco zdezaktualizował albo pojawiły się nieprzewidziane komplikacje. W przypadku jarocińskiego szpitala też trzeba było pewne rzeczy zrobić inaczej. 

  W trakcie realizacji inwestycji pojawiła się konieczność dopracowania czy nawet wykonania projektów wykonawczych, zwłaszcza  w zakresie prac konstrukcyjnych oraz elektrycznych. Ponadto należy zauważyć , ze projekt został wykonany w roku 2012 i pojawiły się nowe możliwości technologiczne. Braki czy błędy zostały zdefiniowane i zostały uzupełnione i poprawione  przy współpracy wykonawcy i inwestora .  Bieżące problemy są rozwiązywane w trakcie realizacji po uzgodnieniu pomiędzy stronami tak, aby zapewnić ciągłość działań i nie powodować zbędnych opóźnień. Należy nadmienić , że inwestycja realizowane jest  bez przerywania działalności jakiegokolwiek oddziału szpitalnego , a nieuniknione niedogodności dla pacjentów staramy się ograniczyć do minimum.

Czy wszystkie prace budowlane są nadzorowane przez szpital?

 Co dwa tygodnie zbiera się rada budowy, która omawia wykonane prace oraz przyjmuje plan na kolejny okres. Analizowane  są również wszelkie powstałe przeszkody i trudności, przedstawiane propozycje ich rozwiązania ,podejmowane są decyzje o zaproponowanych rozwiązaniach zamiennych, czy usprawnieniach. W radach budowy z ramienia inwestora uczestniczy prezes szpitala, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego , pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia oraz Działu Technicznego. Ze strony wykonawcy są to kierownik budowy, koordynator będący przedstawicielem głównego wykonawcy ,wiceprezes zarządu  wykonawcy oraz właściciel lub przedstawiciele firmy podwykonawczej.

Ginekologia i położnictwo to oddziały, na których nie brakuje pacjentek. Jak bardzo nowe warunki będą się różniły od poprzednich?

Sale chorych przeznaczone będą dla maksimum trzech pacjentek na ginekologii oraz maksimum  dwóch na położnictwie. Posiadać będą odrębne sanitariaty, łazienki  z prysznicami. Również  infrastruktura pomocnicza na oddziałach , gabinety zabiegowe , pomieszczenia porządkowe , a także wykonane niezbędne łazienki dla niepełnosprawnych pozwolą na kontynuowanie działalności zgodnie z wymaganiami stawianymi przez instytucje kontrolujące i finansujące szpital. Przebudowa i nadbudowa umożliwi kontynuowanie działalności leczniczej na wymienionych oddziałach , a ponadto otworzy drogę do dalszego etapu przebudowy tym razem głównego budynku szpitala która to przebudowa obejmie dostosowanie oddziałów  wewnętrznego , dziecięcego  oraz utworzenie poradni lekarza rodzinnego.

Postawienie murów to jeden z etapów, jednak równie istotne jest wykończenie wnętrz i ich  wyposażenie.

Oddany obiekt będzie wyposażony w oświetlenie i armaturę  , konieczny będzie zakup paneli medycznych  nadłóżkowych oraz w gabinetach zabiegowych,  które zapewnią dostęp do gazów medycznych, gniazd zasilania aparatury, dodatkowego oświetlenia. Zadania tego nie obejmuje umowa z wykonawca  i  zostanie zrealizowane ono w oddzielnym postępowaniu.

Część sprzętu trafi  do nowych oddziałów z poprzednich,  jednak część i tak trzeba będzie kupić.

W związku z faktem , że  nowobudowana sala cięć cesarskich musi zostać wyposażona od podstaw -konieczne będzie zakupienie przede wszystkim: kolumn sufitowych – chirurgicznej oraz anestezjologicznej, stołu operacyjnego, aparatu do znieczulenia, lampy operacyjnej, aparatu do elektrochirurgii, pomocniczych mebli medycznych, kompletu narzędzi chirurgicznych. Przenoszone oddziały położniczo- noworodkowy i ginekologiczny należałoby wyposażyć w nowe łóżka i stoliki przyłóżkowe dla pacjentek, łóżeczka dla noworodków. Należy doposażyć również sale intensywnego nadzoru nad noworodkami (inkubatory). W pracowni badań endoskopowych konieczne będzie wyposażenie w aparaturę wideoendoskopową powstałego dodatkowego gabinetu zabiegowego. Posiadane pomocnicze wyposażenie medyczne stoliki asystory itp. również wymaga wymiany, podobnie jak meble magazynowe,  kuchenne itp.

Na  kiedy jest zaplanowany koniec inwestycji ?

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie prac budowlanych wraz z odbiorami wyznaczone jest w terminie do 30 listopada 2018.Myślę, że jest to ostateczny termin i do tego czasu wszystko będzie zrobione na przysłowiowe sto procent. Do tej pory budowie sprzyjała też pogoda, nie było żadnych przestojów więc myślę, że ten termin jest jak najbardziej realny.

 

 

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button