Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Rewitalizacja jarocińskiego szpitala
9.04.2018

Jarociński szpital w ramach WRPO stara się o dofinansowanie projektu pod hasłem: „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie.” To szansa na zdobycie funduszy, które pozwolą wprowadzić do lecznicy nowe usługi medyczne skonfigurowane pod potrzeby pacjentów.

Wniosek został złożony  do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Projekt przewiduje przebudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych, oddziału dziecięcego oraz poradni lekarza rodzinnego. Ale nie tylko.

W naszym szpitalu potrzebny jest również  punkt poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, który miałby sie znajdować w najniższej kondygnacji szpitala. Jego zadaniem będzie pomaganie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie rozwiązywania różnych problemów, w tym m.in.  rodzinnych i wychowawczych. Ponadto konieczna jest przebudowie pomieszczeń piwnicy na potrzeby poradni lekarza rodzinnego, serwerowni oraz magazynu gospodarczego.- wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Całkowity koszt projektu oszacowano na około 10.000.000,00 zł.  Przewidywane dofinansowanie ze środków WRPO to 85% kosztów kwalifikowanych, a 15% to wkład własny.

We wniosku do WRPO zawarto też przebudowę parteru oraz  I piętra na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych oraz przebudowę II piętra na oddział dziecięcy. Ta obejmuje  wykonanie sal chorych z pełnymi węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i eliminację wieloosobowych, zbyt małych sal chorych.– dodaje Stanisław Martuzalski, członek zarządu Powiatu Jarocińskiego.

Uwzględniono również  wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji C.O., wykonanie nowych instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji gazów medycznych oraz  dostawę i montaż windy w istniejącym wolnym szybie.

Liczymy, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bo nasz szpital wpisuje się  w jego założenia. Aplikujemy o wsparcie, bo uważamy, że błędem byłoby nie próbować zdobyć dodatkowych pieniędzy na rozbudowę szpitala. Placówka medyczna to żywy organizm, który wciąż ewoluuje i wymaga ciągłego dofinansowywania. A my musimy sprostać nie tylko wymogom ministerialnym, ale przede wszystkim dbać o naszych pacjentów. -zgodnie  podsumowują  prezes szpitala i wicestarosta. 

Podstawowy zakres robót budowlanych zawartych we wniosku  przewiduje częściową wymianę drewnianego stropu, płytek ściennych, posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę ścian. Roboty instalacyjne zakładają wymianę pionów i wykonanie nowych instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, gazów medycznych oraz klimatyzacji i wentylacji. Z kolei tzw. wykończeniówka obejmuje m.in. malowanie i położenie wykładzin.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button