Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Pójdą na kurs
29.09.2017

W  październiku 45 pielęgniarek i 7 położnych z jarocińskiego  szpitala odbędzie specjalistyczny kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej. A to oznacza, że po jego ukończeniu  szpitalny personel będzie  posiadał uprawnienia do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowia i podjęcia odpowiednich działań. 

 Kurs, który jest współfinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy  będzie obejmował 60 godzin teorii i 30 godzin praktyki.

Dzięki temu pielęgniarki i położne  dowiedzą się, jak m.in. rozpoznać i ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowia u dzieci i dorosłych, podjąć natychmiastowe działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego czy też realizować zasady postępowania w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia.- wyjaśnia Wanda Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego.

Kurs nie jest obowiązkowy, ale szpitalny personel, który będzie w nim uczestniczył chce podnosić swoje kwalifikacje i nauczyć się skutecznych metod  i nowoczesnych standardów ratujących życie.

Według definicji resuscytacja krążeniowo-oddechowa to zespół czynności stosowanych u pacjentów, u których wystąpiło podejrzenie nagłego ustania czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Zadaniem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. A natychmiastowe  działania resuscytacyjne pozwalają na uratowanie życia osobie poszkodowanej.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button