Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Planowany odbiór
10.02.2019

Jeszcze w lutym planowany jest odbiór nowobudowanego obiektu jarocińskiego szpitala przez inspektora nadzoru budowlanego. Konieczna będzie też wizyta Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej  Straży Pożarnej. Szpital zalicza się do obiektów budowlanych  kategorii XI i aby móc zdobyć pozwolenie na użytkowanie nowego  budynku – musi przejść pomyślnie kontrole wyżej wymienionych służb.

Służby będą sprawdzać  zgodność  wykonania obiektu  z projektem budowlanym. Jeśli nie będzie zastrzeżeń- wówczas od połowy marca rozpocznie sie przeprowadzka  oddziałów do nowego budynku.

 Aktualnie trwają ostatnie prace wewnątrz  budynku. Tzw. biały montaż został już zainstalowany, wymalowano ściany, położono podłogi. Zostaje kwestia ustawienia łóżek i sprzętu.- tłumaczy Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Przeprowadzanie  oddziałów nie może nastąpić w jednym czasie, bo zakłóciłoby to funkcjonowanie placówki.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button