Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Kolejne pieniądze dla Szpitala
14.08.2020

Do naszego Szpitala docierają kolejne dobre informacje. W ostatnim czasie Urząd Marszałkowski
zwrócił się do Zarządu Szpitala z zapytaniem o podtrzymanie zainteresowania współfinansowaniem
projektu „Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych
oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego
szpitala w Jarocinie” o umniejszonej wysokości poziomu finansowania z 85% na 76%, co daje kwotę 7
milionów 300 tysięcy.
„Ze względu na aktualne potrzeby Szpitala do ówczesnego projektu należy wprowadzić szereg zmian
m.in. sprowadzenie Oddziału Wewnętrznego na jeden poziom, rezygnacja z utworzenia przychodni
lekarza rodzinnego. Do tego dochodzi jeszcze brak etapowości w realizacji projektu, który
uniemożliwia wykorzystanie mechanizmu zaliczkowego przy realizacji projektu , to podnosi koszty
finasowania inwestycji. Wyżej wymienione zmiany wymagają sporządzenia i akceptacji w postaci
aneksu do umowy. Jest to warunek konieczny do realizacji projektu” tłumaczy Dyrektor ds.
Infrastruktury i Zamówień Publicznych Karolina Łubińska, odpowiedzialna za utworzenie wniosku
aplikacyjnego.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button