Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Dobre wyniki jarocińskiego szpitala
6.02.2023

W grudniu 2022r. NFZ obliczył poziom wykonania ryczałtu PSZ za okres od stycznia do listopada 2022r. Szpital w Jarocinie miał zdecydowanie najwyższe w Wielkopolsce tzw. nadwykonania.

Czym jest owo nadwykonanie – bo to często używane pojęcie i warto je wyjaśnić Nadwykonania to wartość świadczeń wykonanych przez Świadczeniodawców ponad wartość umowy zawartej z NFZ. Są to świadczenia wykonane dla pacjentów przyjętych w trybie nagłym czyli hospitalizacje czy też porady udzielone bez skierowania – niezaplanowane. Zostały one wykonane bez względu na poniesione koszty, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 774, ze zm.) przekazano świadczeniodawcom dodatkowe środki finansowe. Świadczeniodawcy otrzymali aneksy w wysokości 60% wartości przekroczenia ryczałtu za okres 1-11 2022r. Szpitale powiatowe otrzymały łącznie 48 278 516,30 zł co stanowi 43% środków przekazanych z tego tytułu wszystkim szpitalom w ramach PSZ w Wielkopolsce.

W przypadku jarocińskiej lecznicy rozliczenie nadwykonań ma znaczenie podwójne – mówi prezes zarządu Szpitala Henryk Szymczak – nie tylko odzyskujemy wydane na leczenie i opiekę pieniądze ale także zyskujemy większy ryczałt na kolejny rok co zwiększy dostępność do świadczeń planowych oraz umożliwi podniesienie standardów zarówno leczenia jak i pobytu pacjentów w naszym szpitalu.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button