Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Decyzja o akredytacji
26.07.2018

Jarociński szpital  od ponad roku stara się o akredytację. Niedawno odbyła się ostatnia wizyta konsultantów  z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szczegółowo sprawdzali m.in. dokumentację placówki, wszelkiego rodzaju umowy oraz  wizytowali szpitalne oddziały przyznając za ich  jakość punkty. Teraz szpital powiatowy czeka na wyniki i decyzję, czy akredytacja zostanie przyznana. Jeśli opinia będzie pozytywna- wówczas placówka  będzie jedną z sześciu na dwadzieścia osiem  szpitali powiatowych w Wielkopolsce, który będzie mógł się  pochwalić certyfikatem.

Przygotowania do akredytacji w jarocińskim szpitalu trwały już od kilkunastu miesięcy. W tym czasie konsultanci z  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie kilka razy przyjeżdżali do lecznicy, gdzie m.in.  udzielali  wyjaśnień dotyczących interpretacji wymogów,standardów, sposobu ich wdrażania, dokumentowania wdrażania oraz konsultowali przygotowane przez szpital  dokumenty. A chodziło   o procedury szpitalne, analizy kliniczne, plany poprawy i  dokumentacji medycznej.

To była  wstępna ocena wdrażania standardów akredytacyjnych. Jej rolą było wskazanie obszarów wymagających dalszej pracy na rzecz poprawy jakości w naszym szpitalu. Została przeprowadzona we współpracy z pracownikami placówki, prezesem ,dyrektorem ds. medycznych, kierownikiem ds. pielęgniarstwa  oraz przewodniczącymi  i członkami zespołów zadaniowych.- wyjaśnia Leszek Mazurek, dyrektor placówki.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest  jednostką resortu zdrowia i istnieje  od 1994 roku. Do jego głównych zadań należy m.in. inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych, ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych oraz ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Teraz czekamy na ostateczną decyzję Centrum. Jeśli będzie pozytywna- będziemy mogli  mówić o ogromnym  sukcesie. Rzadko bowiem się zdarza, że szpitale od razu otrzymują akredytację. Bywa, że starają się kilkukrotnie o jej przyznanie, bo nie spełniają wszystkich wymogów. A dla powiatu jarocińskiego szpital jest priorytetem. – dodaje Stanisław Martuzalski, członek zarządu powiatu jarocińskiego.

Aktualnie w Polsce 190 szpitali posiada akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W samej Wielkopolsce tylko niespełna 30 placówek może się poszczycić takim symbolem zaufania i jakością usług.

Bez względu na  ostateczną decyzję i tak ogromne podziękowania należą się całemu szpitalnemu personelowi, który zorganizował  specjalne zespoły do spraw akredytacji. Wszyscy włożyli w to mnóstwo pracy, bo wszystkim zależało na tym,  aby ta akredytacja została przyznana. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinniśmy już wiedzieć, czy ją otrzymamy.– uzupełnia prezes Mazurek.

Akredytacja jest bardzo dużą nobilitacją w szpitalnej hierarchii. Szpital z certyfikatem ma m.in. większe szanse na wyższe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a to oznacza większy komfort  dla pacjentów i lepszą dostępność do niektórych form leczenia. Ma też swoistą rekomendację Ministerstwa Zdrowia, które uznało placówkę za godną zaufania.  Akredytacja jest przyznawana na okres trzech lat i po tym czasie szpital musi starać się o jej ponowne przyznanie. 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button